Radionica – izrada zagovaračkog plana CAHR projekta, Banja Luka

30 Septembra, 2021 / Komentari isključeni za Radionica – izrada zagovaračkog plana CAHR projekta, Banja Luka

Vijesti

Nakon održane prve radionice u Istočnom Novom Sarajevu, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative su 28.09.2021. godine održali drugu radionicu za izradu zagovaračkog plana u Banjoj Luci.

Članice CAHR mreže koje djeluju na području Banja Luke, Bihaća, Cazina i Prijedora su tokom druge radionice imale diskusiju o trenutnim izazovima i preprekama u ostvarivanju prava na slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu mirnog okupljanja, kao i na slobodu kretanja. Prvi dio radionice je bio posvećen uvodu na temu zagovaranja kao aktivističkog principa u službi ljudskih prava, nakon čega je autor studije Prof. dr Aleksandar R. Ivanović ukratko predstavio najvažnije zaključke i preporukeStudije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“.

U drugom dijelu radionice, članice su imale diskusiju o ograničavanju prava na slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu mirnog okupljanja, i slobodu kretanja građanima i građankama Bosne i Hercegovine tokom 2020. godine (za vrijeme vanrednog stanja), kao i o slučajevima ograničavanja ovih prava ranjivim kategorijama stanovništva. Kada govorimo o slobodi mirnog okupljanja, učesnici su zaključili da je potrebno naći balans između potrebe da se zaštiti javni red i mir i prava građana da iskažu svoje mišljenje. Dodatno, tokom diskusije, učesnici su razgovarali o dokazivanju i dokumentovanju lažnih vijesti, obzirom da su, u nekim slučajevima, građani dobijali prekršajne naloge i za izražavanje svog mišljenja. Stoga, jedan od zaključaka je da  policija i sudstvo nemaju dovoljno znanja o standardima i dokazivanju kada se radi o dokazivanju lažnih vijesti, te da je potrebno da su zakoni u BiH precizniji i da propisuju koje sve dokaze je potrebno imati da bi osoba dobila prekršajni nalog za širenje lažnih vijesti.  

U zadnjem dijelu radionice, članice CAHR mreže su u radu u grupama radile na dodatnom preciziranju specifičnih problema i ciljeva zagovarčkog plana, nakon čega su predstavnici grupa prezentirali svoje zaključke. Tokom radionice, definirano je pet (5) specifičnih problema/ciljeva koji će služiti za dalje preciziranje zagovaračkog plana. Naredna radionica za izradu zagovaračkog plana će se održati u Tuzli, 06.10.2021. godine.

Radionica za izradu zagovaračkog plana je održana u sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR“, uz podršku Evropske unije.