Članovi ekspertske radne grupe CAHR projekta u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona 10

29 Aprila, 2022 / Komentari isključeni za Članovi ekspertske radne grupe CAHR projekta u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona 10

Vijesti

Članovi ekspertske radne grupe projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH” prof. dr Elmedin Muratbegović i prof. dr Aleksandar Ivanović, dana 23. aprila 2022. godine, posjetili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10.

Posjeta je imala za cilj održavanje radnog sastanka sa Ministrom unutrašnjih poslova i članovima radnih grupa za izradu nacrta Zakona o mirnom okupljanju, te nacrta Zakona o javnom redu i miru.

Ministar unutrašnjih poslova, mr Mario Lovrić i član radne grupe za izradu Zakona o javnom redu i miru su članovima ekspertske radne grupe CAHR projekta ukazali na metodologiju koju su primijenili za izradu nacrta dva naprijed navedena zakona. Okosnicu metodologije čine realne potrebe za obezbjeđenjem zaštite javnog reda i mira, preporuke međunarodnih organizacija, zahtjevi nevladinog sektora u smislu obezbjeđenja većeg stepena zaštite ljudskih prava, kao i zahtjevi samih građana po pitanju zaštite njihove bezbjednosti i omogućavanja uživanja temeljnih ljudskih prava.

Kada je u pitanju ljudsko pravo na slobodu mirnog okupljanja predstavnici Ministarstva su ukazali na odredbe nacrta zakona kao najizazovnije za normiranje, sa posebnim fokusom na korišćenje javnih cesti za mirna okupljanja kao i na prostor koji se nalazi u blizini objekata koji su pod posebnom zaštitom. Tu je i pitanje žalbenog postupka u slučaju donošenja rješenja o zabrani mirnog okupljanja.

U pogledu Zakona o javnom redu i miru, istaknuta su određena specifična pitanja kao što su definisanje bića prekršaja za situacije u kojima se na javnom mjestu crtaju, iznose ili na drugi način ističu simboli ili oznake koji izazivaju uznemirenost, kao i prekršaji protiv javnog reda i mira koji su počinjeni putem komunikacijskih uređaja, elektronskih medija i društvenih mreža.

Članovi ekspertske radne grupe su u odnosu na adresirane odredbe ukazali na određene odluke Evropskog suda za ljudska prava, kojima su postavljeni standardi i ujedno su se obavezali da dostave detaljne komentare na prijedloge novih normativnih rješenja u ovim oblastima koje su date od strane MUP-a Kantona 10. U završnom dijelu sastanka dogovorena je saradnja ekspertske radne grupe CAHR projekta i radne grupe MUP-a, u smislu pružanja ekspertske podrške u formulisanju normativnih rješenja u nacrtima naprijed navedenih zakona, kao i organizovanja javnih rasprava o istim, a sve sa ciljem obezbjeđenja poštovanja ljudskih prava na slobodu mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja u skladu sa evropskim standardima.