Zajedničko djelovanje akademske zajednice i organizacija civilnog društva ka unaprjeđenju zaštite ljudskih prava u BiH

2 Juna, 2022 / Komentari isključeni za Zajedničko djelovanje akademske zajednice i organizacija civilnog društva ka unaprjeđenju zaštite ljudskih prava u BiH

Vijesti

Javno zagovaranje omogućava zajedničko djelovanje i podrazumijeva čitav niz međusobno povezanih aktivnosti koje su strateški osmišljene tako da dovedu do promjena na različitim nivoima. Aktivnosti mogu biti usmjerene ka upoznavanju javnosti sa određenim pitanjem, stvaranje stalnog pritiska u cilju provođenja reforme, kao i uticaj na donošenje zakona i kreiranje politika.

Akademska zajednica i organizacije civilnog društva imaju različite kapacitete koji zajedničkim djelovanjem mogu značajno doprinijeti različitim pozitivnim društvenim promjenama u BiH. Stoga, u cilju ohrabrivanja zajedničkog djelovanja i sprovođenja zajedničkih zagovaračkih aktivnosti akademske zajednice i organizacija civilnog društva, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative su u proteklom periodu održali pet jednodnevnih treninga pod nazivom „Uvod u javno zagovaranje“. Peti i posljednji trening u sklopu projekta „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR“, podržanog od strane Europske Unije, je održan 27.05.2022. godine u Bihaću. Kao i za prethodna četiri treninga, na treningu su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Tokom treninga, učesnici su diskutirali o različitim temama i izazovima sa kojima se susreću u svom svakodnevnom radu, kao i o kršenjima ljudskih prava sa kojima se suočavaju ciljne grupe sa kojima svakodnevno rade. U sklopu interaktivnih vježbi održanih tokom treninga, učesnici su imali priliku detaljnije diskutirati i na taj način istaći važnost prava na javno okupljanje za sprovođenje određenih zagovaračkih aktivnosti, kao i za ostvarivanje prava građana. Nadalje, jedan od zaključaka diskusije je da je potrebno da se akademska zajednica aktivnije uključi u zagovaračke aktivnosti koje organizacije civilnog društva implementiraju. Dodatno, prije kreiranja zagovaračkih aktivnosti, odnosno izrade projektnih prijedloga, organizacije civilnog društva bi trebale, nakon konsultacija sa akademskom zajednicom, izraditi zajedničke projektne prijedloge koji bi sadržavali zajedničke projektne aktivnosti zasnovane na konkretnim prijedlozima za rješavanje problema sačinjenje od strane akademske zajednice. Tokom treninga, učesnici su diskutirali i o problemu lažnih vijesti i izazovima i negativan uticaj koje prouzrokuju na svakodnevne živote građana BiH. Imajući na umu uticaj lažnih vijesti i prava na javno okupljanje na njihov rad i djelovanje, učesnici su kreirali zagovaračke poruke i na praktičan način primijenili teorijski dio treninga.