Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH

15 Marta, 2011 Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH: Istraživanje javnog mnijenja na uzorku od 1000 građana BiH provedeno je u junu 2010. Sadržaj izvještaja možete preuzeti ovdje:...

Written by:

15 Marta, 2011 / Komentari isključeni za Percepcija javnosti o pravosuđu u BiH

Godišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

31 Decembra, 2010 Ovaj godišnji izvještaj OCD-a predstavlja nezavisnu procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara – 31....

Written by:

31 Decembra, 2010 / Komentari isključeni za Godišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje

11 Juna, 2010 Ova brošura ima za cilj da pomogne policiji i tužiocima, zakonodavcima, lokalnim organima vlasti i nevladinim organizacijama da bolje razumiju problem krivičnih djela počinjenih iz...

Written by:

11 Juna, 2010 / Komentari isključeni za Razumijevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje

Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

28 Maja, 2010 Zajednički izvještaj OCD-a predstavlja procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara – 30. juna 2010....

Written by:

28 Maja, 2010 / Komentari isključeni za Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

“Balkan Yearbook of Human Rights 2008”

21 Septembra, 2008 Izašao je novi “Balkan Yearbook of Human Rights 2008” pod naslovom “Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the...

Written by:

21 Septembra, 2008 / Komentari isključeni za “Balkan Yearbook of Human Rights 2008”

Balkan Yearbook of Human Rights 2008: Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the Western Balkans

26 Maja, 2008 Osmi put po redu, Balkanska mreža za ljudska prava objavljuje tematski Yearbook koji se ove 2008. godine bavi tematikom legislative koja regulira oblast društveno odgovornog poslovanja u...

Written by:

26 Maja, 2008 / Komentari isključeni za Balkan Yearbook of Human Rights 2008: Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the Western Balkans

Regional Human Rights Report 2007

25 Maja, 2007 Balkanska mreža za ljudska prava objavila je novi Regionalni izvještaj o stanju ljudskih prava za 2007 godinu (Regional Human Rights Report 2007). Izvještaj nudi pregled stanja ljudskih...

Written by:

25 Maja, 2007 / Komentari isključeni za Regional Human Rights Report 2007