XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini / XIV Conference of Presidents of Courts and Chief Prosecutors in Bosnia and Herzegovina

U periodu od 15. – 16.05.2018. godine u hotelu Grand Neum, u Neumu, predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo je prisustvovala XIV Konferenciji predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini. Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV).

Prvog dana konferencije održana je zajednička konferencija predsjednika/ca sudova i glavnih tužilaca/teljica, na kojoj je prezentiran Godišnji izvještaj VSTV-a za 2017. godinu, Godišnji izvještaj Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a za 2017. godinu, kao i Preporuke stručnih misija Europske komisije – „Peer Review“ preporuke. Dodatno, isti dan je predstavljen desetogodišnji rad Centra za sudsku edukaciju VSTV-a, kao i analiza potreba nosilaca pravosudnih funkcija za edukacijom.

Drugog dana konferencije su istovremeno održani panel predsjednika/ca sudova i panel glavnih tužilaca/teljki. Teme panela predsjednika/ca sudova su bile: analiza efikasnosti i kvalitete rada sudova, rješavanje predmeta u razumnom roku, kao i ostale teme koje su predložene od strane predsjednika/ca sudova. Panel glavnih tužilaca/teljica se fokusirao na diskusiju o „Peer Review“ preporukama koje se odnose na ocjenjivanje i imenovanje tužilaca/teljki, procesuiranju predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u BiH, te procesuiranju predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Nakon panela, održana je i plenarna sjednica predsjednika/ca sudova i glavnih tužilaca/teljki.

Program konferencije možete preuzeti ovdje: Dnevni red_XIV Konferencija PS i GT_finalni

XIV Conference of Presidents of Courts and Chief Prosecutors in Bosnia and Herzegovina

Representative of the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo attended the XIV Conference of Presidents of Courts and Chief Prosecutors in Bosnia and Herzegovina. The conference was held on 15 – 16th May, 2018 in Grand hotel Neum in Neum. The conference was organized by the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina (HJPC).

On the first day of the conference, a joint conference of presidents of courts and chief prosecutors was held, at which the HJPC Annual Report for 2017, the Annual Report of the Office of the Disciplinary Prosecutor of the HJPC for 2017 were presented. Additionally, recommendations of expert missions of the European Commission – Peer Review recommendations were presented. In addition, the same day the Center for Judicial Education of the HJPC presented its ten-year work, as well as the analysis of the needs for additional education of the holders of judicial functions.

On the second day of the conference, a panel of presidents of courts and a panel of chief prosecutors were held simultaneously. Topics of the panel of court presidents were: analysis of the efficiency and quality of work of the courts, resolution of cases within a reasonable time, as well as other topics proposed by presidents of courts. The panel of chief prosecutors focused on discussion of Peer Review recommendations related to the evaluation and appointment of prosecutors, processing of war crimes cases at BiH prosecutors’ offices, and processing of organized crime, corruption and terrorism cases. After the panel, a plenary session of presidents of courts and main prosecutors was held.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.