XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

17 Maja, 2018 / Komentari isključeni za XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

Vijesti

U periodu od 15. – 16.05.2018. godine u hotelu Grand Neum, u Neumu, predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo je prisustvovala XIV Konferenciji predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini. Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV).

Prvog dana konferencije održana je zajednička konferencija predsjednika/ca sudova i glavnih tužilaca/teljica, na kojoj je prezentiran Godišnji izvještaj VSTV-a za 2017. godinu, Godišnji izvještaj Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a za 2017. godinu, kao i Preporuke stručnih misija Europske komisije – „Peer Review“ preporuke. Dodatno, isti dan je predstavljen desetogodišnji rad Centra za sudsku edukaciju VSTV-a, kao i analiza potreba nosilaca pravosudnih funkcija za edukacijom.

Drugog dana konferencije su istovremeno održani panel predsjednika/ca sudova i panel glavnih tužilaca/teljki. Teme panela predsjednika/ca sudova su bile: analiza efikasnosti i kvalitete rada sudova, rješavanje predmeta u razumnom roku, kao i ostale teme koje su predložene od strane predsjednika/ca sudova. Panel glavnih tužilaca/teljica se fokusirao na diskusiju o „Peer Review“ preporukama koje se odnose na ocjenjivanje i imenovanje tužilaca/teljki, procesuiranju predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u BiH, te procesuiranju predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Nakon panela, održana je i plenarna sjednica predsjednika/ca sudova i glavnih tužilaca/teljki.

Program konferencije možete preuzeti ovdje: Dnevni red_XIV Konferencija PS i GT_finalni