Četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, Bihać /

25 Maja, 2018 / Komentari isključeni za Četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, Bihać /

Vijesti

Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative tokom 23. i 24.05.2018. godine učestvovala je na Četvrtoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini održanoj u Bihaću.

Učesnici konferencije bili su članovi Zajedničke komisije, predstavnici svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnici Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija u našoj zemlji. Cilj i tema Četvrte godišnje konferencije bila su pitanja o poštivanju ljudskih prava azilanata, izbjeglica i migranata, te obaveze koje Bosna i Hercegovina ima po pitanju njihovog prihvata, zbrinjavanja i tretmana, s posebnim osvrtom na poštivanje svih domaćih i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.

Konferencija je organizovana od strane Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.