Četvrta godišnja konferencija o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, Bihać / Fourth Annual Conference on the status of human rights and freedoms in Bosnia and Herzegovina, Bihać

Predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative tokom 23. i 24.05.2018. godine učestvovala je na Četvrtoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini održanoj u Bihaću.
Učesnici konferencije bili su članovi Zajedničke komisije, predstavnici svih nivoa zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, predstavnici Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija u našoj zemlji. Cilj i tema Četvrte godišnje konferencije bila su pitanja o poštivanju ljudskih prava azilanata, izbjeglica i migranata, te obaveze koje Bosna i Hercegovina ima po pitanju njihovog prihvata, zbrinjavanja i tretmana, s posebnim osvrtom na poštivanje svih domaćih i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava.
Konferencija je organizovana od strane Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Fourth Annual Conference on the status of human rights and freedoms in Bosnia and Herzegovina, Bihać

Representative of the Association for Democratic Initiatives participated at the Fourth Annual Conference on the status of human rights and freedoms in Bosnia and Herzegovina. The Conference was held from May 23 – 24, 2018 in Bihać.
Participants of the Conference were members of the Joint Committtee on Human Rights, representatives of all levels of legislative and executive authority in BiH, Institution of Ombudsperson for Human Rights in BiH, as well as representatives of international and domestic civil society organizations in BiH. Aim and topic of the Fourth Annual Conference were questions on respecting human rights of asylum seekers, refugees and migrants, and the obligations that Bosnia and Herzegovina has in accepting, taking care and treatment of asylum seekers, refugees and migrants, with special emphasis on respecting all domestic and international human rights standards.
The conference was organized by the Joint Committee on Human Rights of the Parliamentary Assembly of BiH in cooperation with the OSCE Mission to BiH.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.