Trening “Kreiranje politika u pravosuđu”

20 Septembra, 2008 / Komentari isključeni za Trening “Kreiranje politika u pravosuđu”

Vijesti

Trening “Kreiranje politika u pravosuđu“ u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative, a u sklopu projekta “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa”, održan je u hotelu „Palas“ u Banja Luci, 18. i 19. septembra 2008. godine. Cilj treninga bio je upoznati predstavnike profesionalnih udruženja u sektoru pravosuđa sa mogućnostima upotrebe praktičnih politika za realizaciju interesa udruženja iz kojih dolaze.

U okviru treninga na kojem su predavači bili Vladimir Pavlović i Milan Sitarski (Beogradska otvorena škola – BOŠ), predstavnici udruženja imali su priliku da se upoznaju i diskutuju o sljedećim temama: praktična politika i praktičnopolitička zajednica, svrha i vrste prijedloga za praktičnu politiku, ciklusi praktične politike, analiza prijedloga za praktičnu politiku, priprema prezentacije prijedloga za praktičnu politiku i, konačno, prezentacija prijedloga praktične politike.

Kao jedna od završnih i propratnih aktivnosti treninga, dogovoreno je da članovi radne grupe skiciraju sopstveni sažeti prijedlog za praktičnu politiku. Prijedlog treba da se tiče „Zakona o položaju sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine“, i načina da se za njega dobije odgovarajuća politička odluka i podrška donosioca odluka. Pojedini prijedlozi koje dostave članovi radne grupe biće uvršteni kao primjeri u krajnju publikaciju planiranu za sam kraj JUP BiH projekta.