Javne konsultacije – Održan trening za organizacije civilnog društva

21 Aprila, 2009 / Komentari isključeni za Javne konsultacije – Održan trening za organizacije civilnog društva

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative je u periodu 13–14.04.2009. u Sarajevu održala dvodnevni trening za 14 predstavnica/ka organizacija civilnog društva iz cijele BiH. Dnevni red treninga je uključivao nekoliko tema i to: pravni okvir za javne konsultacije u BiH, način provođenja pravila o javnim konsultacijama u Ministarstvu pravde BiH, način komuniciranja sa građanima, proces kreiranja javnih politika i očekivanja od strana uključenih u proces javnih konsultacija.

G-đa Elmerina Ahmetaj-Hrelja iz USAID JSDP (USAID Projekat razvoja sektora pravosuđa) je predstavila „Pravila Vijeća ministara o konsultacijama u postupku izrade pravnih propisa“ osvrćući se na ključne odredbe pravila. G-din Niko Grubešić, pomoćnik Ministra pravde BiH je predstavio „Pravilnik za provođenje pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine“ a g-đa Marina Bakić službenica za odnose s javnošću Ministarstva pravde BiH je predstavila internet stranicu Ministarstva i način njene upotrebe u procesu javnih konsultacija. G-din Haris Abaspahić je svoju radionicu naslovljenu „Kako utjecati na javne politike?“ podijelio u tri dijela: Javne politike – definicije, zajednica/grupe, nauka ili primijenjena disciplina; Proces izrade politike – ciklus, uloga policy paper-a u procesu donošenja politike, širenje ideja; Kako utjecati na proces donošenja odluka – efektivna komunikacija.

Učesnice/ci su u svojoj evaluaciji izrazili zadovoljstvo održanim treningom i predložili održavanje istog treninga za veći broj organizacija civilnog društva.