Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH”

12 Novembra, 2009 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH”

Projekti Vijesti

Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde” je jedna od tri komponente projekta JSDP II koji predstavlja nastavak nedavno završenog istoimenog projekta (JSDP), a finansiran je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat će se implementirati u periodu 2009-2012. godine. USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II (USAID JSDP II), trogodišnji projekat finansiran sa 4,9 miliona američkih dolara, podržava vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini kroz: (1) jačanje pravosudne neovisnosti, odgovornosti i učinkovitosti; (2) bolje koordiniran i ujedinjen sektor pravde orijentiran prema pristupanju EU; i (3) povećano povjerenje javnosti u vladavinu zakona.

Poboljšanje angažmana civilnog društva u ostvarenju vladavine zakona i povećanje povjerenja javnosti u provedbu pravde u BiH od suštinskog su značaja za trajnu reformu pravosuđa.

Asocijacija za demokratske inicijative u okviru ovog projekta radi na uspostavi Mreže pravde koja će biti neformalno i fluidno tijelo koje će se voditi prioritetima svojih učesnika. Bit će to tematska mreža sektora pravosuđa, kroz koju će informacije i ostali resursi teći prema učesnicima. Kao takva, Mreža će također pružiti doprinos u promoviranju evropskih integracija na praktičan način i često na nivou lokalnih zajednica.

Cilj projekta u okviru komponente 3 ovog projekta je postići uključivanje organizacija civilnog društva u proces reforme sektora pravde u BiH kako bi se obezbijedila izgradnja efektivnog i odgovornog pravosudnog sistema u BiH.

Planirane aktivnosti za period novembar 2009- juli 2010 su:
• Uspostavljanje mreže organizacija civilnog društva u oblasti sektora pravde,
• Rad na izradi strategije mreže za period 2009/2012,
• Organizovanje obuke za članice mreže,
• Učešće u izradi komentara za Univerzalni periodični pregled i rad na praćenju, implementacije komentara od strane vlasti BiH a koje će usvojiti Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Više na www.mrezapravde.ba