Pet nevladinih organizacija predstavile izvještaj o praćenju provedbe reformskih aktivnosti u pravosuđu na Konferenciji ministara pravde u BiH

10 Jula, 2010 / Komentari isključeni za Pet nevladinih organizacija predstavile izvještaj o praćenju provedbe reformskih aktivnosti u pravosuđu na Konferenciji ministara pravde u BiH

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) zajedno sa Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH, UG Vaša prava BiH, Biroom za ljudska prava Tuzla i Centrima civilnih inicijativa, pripremila je polugodišnji Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde (AP SRSP) u BiH koji je predstavljen na Konferenciji ministara pravde u BiH 30. juna 2010. godine, kao i na Devetom sastanku informiranja donatora u sektoru pravde u BiH 07. jula ove godine.

U ime svih pet organizacija, direktorica ADI-ja Snježana Ivandić, obratila se predstavnicima vlasti i predstavila navedeni izvještaj – koji prati rad svih nadležnih institucija u sektoru pravde u BiH u oblasti provođenja reformskih aktivnosti i mjera zadatih u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH. G-đa Ivandić je izjavila da je spremnost na saradnju i razmjenu informacija jedan od pozitivnih primjera otvaranja reformskih procesa institucija pravosuđa prema ne-vladinom sektoru.

Također, g-đa Ivandić je naglasila da se u izvještaju pozivaju institucije sektora pravde u BiH na veću predanost reformskim procesima u pravosuđu, te se posebice naglašava potreba prevazilaženja postojećih problema kada je u pitanju provođenje Strategije, kao što su česti nedolasci predstavnika vlasti na sastanke radnih grupa, nedostatak kvalitetne komunikacije između nadležnih institucija, kontinuirano pomjeranje rokova implementacije reformskih aktivnosti, itd.

Aktivnost praćenja AP SRSP-a utvrđena je potpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) od strane pet ne-vladinih organizacija sa Ministarstvom pravde BiH, kao izabranim predstavnikom svih institucija sektora pravde u BiH, u januaru 2010. godine.

Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH, ove su se organizacije uključile u proces izvještavanja sa ciljem da doprinese izgradnji nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema BiH, odgovornog prema svim građanima Bosne i Hercegovine, te usklađenog sa njihovim potrebama.

Izvještaj, sumirani prevod izvještaja na engleskom jeziku, kao i prezentaciju izvještaja možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Executive-summary-Report-of-civil-society-organizations-on-implementation-of-AP-JSRS-June-2010

Izvjestaj-organizacija-civilnog-drustva-o-provedbi-AP-SRSP-Juni-2010

Prezentacija-izvjestaja-za-donatorsku-konferenciju