U Bihaću održana ulična akcija i trening za mlade u borbi protiv diskriminacije

20 Oktobra, 2011 / Komentari isključeni za U Bihaću održana ulična akcija i trening za mlade u borbi protiv diskriminacije

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative i Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Bihaća, u periodu 17-19.10.2011. organizirali su Trening za mlade u borbi protiv diskriminacije. Trening je održan također u prostorijama Pravnog fakulteta. Partner ovoga projekta je i OSCE Bosne i Hercegovine, a finansira ga Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Prvog dana, nakon uvodnog izlaganja i dobrodošlice od strane dekana prof.dr. Nevzeta Veladžića, Predrag Raosavljević je ispred Institucije ombudsmena BiH, govorio o ulozi te institucije u Bosni i Hercegovini, te o načinima i sredstvima za borbu protiv diskriminacije, koju su prepoznali kao veliki problem.

Predavanje je nastavio Saša Bojanić, predstavnik OSCE-a, koji je govorio na temu krivičnih dijela iz počinjenih iz mržnje i njihovom kažnjavanju, koji je naglasio da je ta tema usko povezana sa problemom diskriminacije.

O principu nediskriminacije kao ljudskom pravu i kao najbitnijem elementu svih ljudskih prava, predavala je Nina Šeremet, magistrica Demokratije i ljudskih prava, te kroz igru Napravi korak naprijed, učesnicima/cama, objasnila ideju jednakih mogućnosti i prava.

Drugog dana, Nina Šeremet je učesnicima/cama pokusala približiti pravne mehanizme zaštite ljudskih prava i elminiranja diskriminacije. Nakon nje, predavanja je nastavio Sanel Huskić, stručnjak u polju javnog zagovaranja, koji je kroz praktične primjere objasnio je kako javno zagovaranje mogu koristiti u svrhu borbe protiv diskriminacije i kršenja ljudskih prava. Nakon toga, zajedno sa učesnicima/cama, pokušao je pronaći rješenje za neke od problema u njihovoj lokalnoj zajednici.

U srijedu, trećeg dana treninga, organizovan je okrugli sto, koji je moderirao prof.dr. Genc Trnavci. Učesnici/ce su razgovorali o onome što su naučili protekla dva dana, davali svoje primjere, argumente, iznosili svoje stavove i pokazali veliko interesovanje za daljni rad u ovoj oblasti.

Sva tri dana treninga prisustvovali su i viši asistent mr.sc. Nikola Findrik i viša asistentica mr.sv. Jasmina Bešlagić.

Nakon podjele certifikata, učesnici/ce i aktivisti/ce YIHR-a BiH, Adi Omerbegović, Najdan Mašić i Ruba Velagić, uradili su uličnu akciju, video anketu i podjelili promotivni materijal.