U Tuzli održana ulična akcija i trening za mlade u borbi protiv diskriminacije u okviru druge faze projekta “Antidiskriminacija”

15 Oktobra, 2011 / Komentari isključeni za U Tuzli održana ulična akcija i trening za mlade u borbi protiv diskriminacije u okviru druge faze projekta “Antidiskriminacija”

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative i Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa Pravnim fakultetom u Tuzli, te omladinskom organizacijom „Revolt“ je organizirala Trening za mlade u borbi protiv diskriminacije.

Trening je održan u prostorijama Pravnog fakulteta. Partner ovoga projekta je i OSCE Bosne i Hercegovine, a finansira ga Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Program je započeo  uvodnim predstavljanjem omladinske organizacije „Revolt“ ispred kojeg je došla Dajana Bakić, kao članica te organizacije. Nakon toga uslijedilo je predavanje Nine Šeremet na temu: Uvod u pitanja diskriminacije: princip nediskriminacije kao ljudsko pravo i kao najbitniji element svih ljudskih prava. Poslije predavanja održana  je jedna praktična role-play vježba pod nazivom „Korak naprijed“, a nakon toga  diskusija o stečenim iskustvima na vježbi i osnovnim potrebama ljudi, koje su učesnici/ice predstavljali.

Poslije vježbe počelo je jednosatno predavanje o diskriminaciji na osnovu spola, koje je održao asistent Pravnog fakulteta u Tuzli, Boris Krešić. Nakon predavanja o diskriminaciji, održano je predavanje Amre Hamidović, predstavnice OSCE-a u BiH. Njeno predavanje je obrađivalo temu: Krivična djela počinjena iz mržnje i njihovo kažnjavanje.

Tema je podstakla učesnike/ice – studente/ice, kao i sve prisutne na razmišljanje, tako da je većinski dio studenata/ica postavljalo pitanja i iznosio argumentovano svoje stavove o problemima sa kojima se oni lično susreću kako na lokalnom nivou, tako i  na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Predavanje je otvorilo mnoga pitanja, pa najzad i pitanje o Romima, o kojem su učesnici/ice vodili konstruktivnu debatu.

Zaključak koji se izvukao iz prethodno definisane teme jeste da veću odgovornost trebaju snositi građani/ke, te da su oni ti koij mogu spriječiti diskriminaciju bilo kakve vrste, da oni trebaju samoinicijativno djelovati protiv diskriminacije uz saradnju sa nevladinim sektorom, vlasti i raznim organizacijama, koje djeluju na području cijele Bosne i Hercegovine.

Drugi dan treninga otvorila je Nina Šeremet temom: Pravni mehanizmi zaštite ljudskih prava i eliminiranja diskriminacije. Učesnici/ice su se upoznali sa osnovnim pojmovima vezanim za diskriminaciju koristeći se djelom „Komentar zakona o zabrani diskriminacije“.

Tokom treninga, kroz konstruktivne debate i diskusije bilo je evidentno da su učesnici/ice efikasno usvojili materiju i shvatili osnovnu problematiku, kao i načine razrješavanja iste.

Dvodnevni trening je završen sa podjelom certifikata te održavanjem ulične akcije na kojoj su studenti/ice učesnici/ice treninga upoznavali javnost sa programom antidiskriminacije podjelom promotivnih letaka.