Strukturirani dijalog organizacija civilnog društva i institucija u sektoru pravde

25 Oktobra, 2011 / Komentari isključeni za Strukturirani dijalog organizacija civilnog društva i institucija u sektoru pravde

Vijesti

U organizaciji USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II (JSDP) danas je održana prezentacija i stručna procjena (peer review) detaljnih planova za 6 zagovaračkih kampanja od strane nevladinih organizacija koje su članice Mreže pravde u BiH pod nazivom „Strukturirani dijalog organizacija civilnog  društva i institucija u sektoru pravde“ a koje finansijski podržava pomenuti donator.

Kao jedna od organizacija podržana kroz USAID JSDP II grant, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) predstavila je svoj projekat „Bolja reforma sektora pravde kroz praćenje rada od strane Mreže pravde (UN UPP)“ prisutnim predstavnicima pravosuđa, nevladinog sektora i donatorske zajednice u BiH, a koji provodi u saradnji sa Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu sa Centrom informativno-pravne pomoći Zvornik, Udruženjem sudija BiH, Udruženjem tužilaca FBiH, Udruženjem za međunarodno pravo, Udruženjem stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH, i Udruženjem Žene ženama BiH.

Elma Demir, projektni menadžer/analitičar u ADI u svojoj prezentaciji naglasila je da je osnovni cilj projekta povećanje i ostvarivanje demokratskog pritiska od strane javnosti i civilnog društva na donosioce odluka da pronađu rješenja i preuzmu odgovornost kada je u pitanju neovisnost pravosuđa i efikasnija zaštita ljudskih prava građana u sektoru pravde.

Pomenuti projekat ADI će u saradnji sa partnerima implementirati u periodu od 01.09.2011 – 30.04.2012. godine.