Konferencija o Zakonu o tužilaštvima FBiH

28 Oktobra, 2011 / Komentari isključeni za Konferencija o Zakonu o tužilaštvima FBiH

Vijesti

Zakon o tužilaštvima u Federaciji BiH, tema je Prve tematske konferencije institucija sektora pravde u BiH upriličene 28.10.2011. godine u Sarajevu, a koja je organizovana na temelju zaključka Šeste konferencije ministara pravde, VSTVBiH-a i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

U FBiH je trenutno u pripremi novi zakon o tužilaštvima. Riječ je o zakonu čije je donošenje iniciralo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTVBIH) 2008. godine u sklopu Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Neka od rješenja koja se predlažu u ovom zakonu su da se uvede jedinstven budžet na entitetskom nivou iz kojeg bi se finansirao rad svih tužilaštava u FBiH, kao i da se omogući dodatno zapošljavanje tužilaca i njihovih pomoćnika.
O značaju donošenja ovog zakona, govorili su Allan Reed, direktor Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Hidajet Halilović, pomoćnik ministra pravde FBiH, Zdravko Knežević, glavni federalni tužilac, te Enisa Adrović i Azir Mrđanović ispred Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Uz uvjerenje da je donošenje odgovarajuće legislative u funkciji efikasnijeg rada i kvalitetnije usluge bh. građanima, g-din Reed je podcrtao značaj usvajanja evropskih standarda u bh. pravosuđu, kao preduvjeta na putu približavanja evropskim integracijama, dok je g-đa Adrović je posebno naglasila kako su u izvještaju Evropske komisije upravo tužilaštva označena kao najslabija karika pravosuđa u BiH.

U radu skupa učestvovali su nosioci pravosudnih funkcija državnog, federalnog i kantonalnog nivoa, predstavnici međunarodne i donatorske zajednice, te organizacija civilnog društva koje nadziru provedbu Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH.