Održan drugi sastanak u okviru strukturalnog dijaloga

14 Novembra, 2011 / Komentari isključeni za Održan drugi sastanak u okviru strukturalnog dijaloga

Vijesti

Drugi sastanak u okviru strukturalnog dijaloga između EU i BiH o pravosuđu održan je u Sarajevu, 10. i 11. novembra. U ime EU, sastankom je predsjedavao direktor Pjer Mirel. Šef Delegacije/specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen takođe je prisustvovao uvodnom dijelu.

U zaključku sastanka, Evropska komisija usvojila je nekoliko iscrpnih preporuka. Između ostalog, preporuke sadrže mjere koje je potrebno hitno preduzeti u sljedećim oblastima:

  • smanjenje broja zaostalih neriješenih predmeta,
  • primjena Državne strategije za ratne zločine (uključujući konkretne mjere za konsolidovanje   prosljeđivanja predmeta i garantovanje jednakog tretmana građana pred zakonom);
  • koordinacija među pravosudnim institucijama,
  • reforma apelacionog sistema u Sudu BiH kroz formiranje odvojenog apelacionog suda,
  • mjere kojima će se garantovati nesmetano i postepeno smanjenje broja međunarodnih kadrova. Takođe je traženo da se konsoliduje stručnost u sektoru,
  • unapređenje kaznenog sistema,
  • saradnja tužilaca i predstavnika službi za sprovođenje zakona, i
  • jačanje budžetskih kompetencija i alokacije finansijskih resursa.

Bilo je riječi i o određenim zakonodavnim mjerama (npr. usvajanje Zakona o tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH, usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, nacrt Zakona o sudovima RS).

Strukturalni dijalog između EU i BiH o pravosuđu počeo je u junu 2011. sa ciljem da se utvrdi  sveobuhvatna platforma. Očekuje se da će platforma omogućiti dosljednu i opštu diskusiju o svim nedostacima u sektoru, uz sistemsko utvrđivanje zajedničkih rješenja u svrhu približavanja BiH evropskim institucijama.