U Sarajevu održan trening za mlade u borbi protiv diskriminacije

21 Novembra, 2011 / Komentari isključeni za U Sarajevu održan trening za mlade u borbi protiv diskriminacije

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo i Inicijativa mladih za ljudska prava BiH u saradnji sa Pravnim fakultetom u Sarajevu i Udruženjem studenata prava 18. i 19.11. 2011. godine, organizirala je Trening za mlade u borbi protiv diskriminacije.

Radionica je održana u prostorijama Pravnog fakulteta u Sarajevu. Partner ovoga projekta je i OSCE Bosne i Hercegovine, a finansira ga Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.
Program je započeo uvodnim predstavljanjem koncepta treninga i samog projekta od strane Božane Puljić, predstavnice Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo. Nakon toga uslijedilo je predavanje Une Bejtović na temu „Odnosi s javnošću i zagovaranje za ljudska prava: Teorija i praksa“. G-đa Bejtović je učesnicima predstavila osnove PR-a, sadržaja PR propagande, te definisanje ciljnih grupa na koje PR treba da bude usmjeren, te objasnila razliku između eksterne i interne organizacije uz praktično razjašnjavanje pojmova. Radionica je završila vježbom pisanja saopštenja za javnost, u kojoj su učesnici bili podijeljeni u nekoliko grupa, te su svoje radove izložili pred ostalim učesnicima.
Nakon predavanja g-đe Bejtović, uslijedilo je predavanje Emina Mahmutovića na temu: „Tehnike lobiranja i put od inicijative do promjene/donošenja novih propisa“. Učesnici su usvojili osnovna saznanja o tehnikama lobiranja, a konačna poruka predavača bila je „vjerujte u promjenu.“
Predavanje g-đe Marte Valinas – legal advisor ispred OSCE-a, Mission to Bosnia na temu: Krivična djela počinjena iz mržnje odnosilo se na poznate slučajeve krivičnih djela počinjenih iz mržnje te sredstva na koje se policija ili drugi odgovorni organi mogu pozivati u njihovom procesuiranju. Također je učesnicima predstavila instituciju OSCE-a i njene nadležnosti.
Prvi dan radionice zatvoren je predavanjem g-đe Nine Šeremet sa temom: „Pravni mehanizmi u oblasti zaštite ljudskih prava“. Učesnici su se upoznali sa pojmom diskriminacije, njegovim porijeklom i značenjem. Nakon toga su se učesnici upoznali sa konkretnim slučajevima u kojima je došlo do diskriminacije a koji su vođeni prevashodno na Evropskom sudu za ljudska prava. Zatim je g-đa Šeremet učesnike uvela u Zakon o zabrani diskriminacije – vrijeme donošenja, osnovne principe i interese koje zakon štiti, te mehanizme koji predstavljaju novinu u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.
Drugi dan radionice je otvorio Adnan Kadribašić na temu: „Zakonodavstvo i diskriminacija, Usklađivanje zakona sa načelima antidiskriminacije“. Adnan je učesnike upoznao sa pojmom diskriminacije i njegovim značenjem, te proširio ono čega se Nina Šeremet u prethodnom danu radionice dotakla. Uvodni dio o ovoj temi predstavljalo je donošenje Zakona o zabrani diskriminacije i njegova zakonodavna procedura od prednacrta pa do rasprave u Parlamentarnoj skupštini BiH i samog donošenja zakona u julu 2009.
U drugom dijelu predavanja Adnan se više fokusirano na usaglašavanje Zakona o zabrani diskriminacije sa drugim zakonima. No, ono što je predavač smatrao izuzetno bitnim jesu uzroci diskriminacije kao i postupci po kojima se diskriminacija može zaključiti.
G-din Sanel Huskić je imao je izlaganje na temu „Javne politike i zagovaranje za ljudska prava: Teorija i praksa“. Učesnici su imali priliku dobiti jasnu sliku o zagovaranju za ljudska prava u nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.
Akcentirao je važnost lobiranja, kao osnovne komponente zagovaranja za svoje interese i potrebe. Na osnovu praktičnih primjera iz svakodnevnog života Sanel je učesnicima pokušao približiti problematiku i načine pomoću kojih jednostavno i efikasno mogu izvršiti lobiranje i zagovaranje. Rekao je da mijenjanje javne politike povlači sa sobom i učešće u politici, te da pri tome ne smijemo biti apolitični.