Poziv na inicijalne konsultacije u procesu izrade Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u Bosni i Hercegovini

1 Decembra, 2011 / Komentari isključeni za Poziv na inicijalne konsultacije u procesu izrade Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Vijesti

Radna grupe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uz podršku United Nations Development Programe Bosne i Hercegovine (UNDP) poziva vas na jednodnevnu konferenciju / konsultacije za izradu Strategije za uspostavu poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u Bosni i Hercegovini dana 07.12. 2011. godine (srijeda) sa početkom u 09,00 časova u hotelu Hollywood u Ilidži.

Ovo su inicijalne šire konsultacije, gdje je plan da imamo i dodatne konsultacije, te se nadamo da će mreže i organizacije u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima organizirati sektoralne i regionalne konsultacije, kako bi dali značajniji doprinos pripremi ove, za civilno društvo veoma bitne strategije.
Radna grupa koja priprema strategiju se sastoji od 10 osoba, od čega su pet predstavnici/e institucija vlasti (državni nivo, entiteti, i Brčko distrikt), te pet predstavnici/e mreža organizacija civilnog društva (Mreža pravde u BiH, Mreža Sporazum plus, Mreža Volontiram, Mreža za izgradnju mira i NVO Vijeće).
Molim Vas da svoje učešće potvrdite emailom na adresu goran.bubalo@crs.org, najkasnije do ponedeljka, 05.12.2011. do 12,00 časova.

UNDP pokriva troškova osvježenja / hrane, no putni i troškovi smještaja nisu pokriveni. Nadamo se da ćete prepoznati važnost ove strategije i dati svoj doprinos na ovim ili kasnijim konsultacijama, gdje ovo nije projektna aktivnost bilo koje organizacije, već rad u interesu svih nas.