Predstavljeni ključni prioriteti za programiranje IPA fondova

18 Novembra, 2011 / Komentari isključeni za Predstavljeni ključni prioriteti za programiranje IPA fondova

Vijesti

Predstavnici Evropske komisije su na sastanku održanom 17.11.2011. godine u Sarajevu sa predstavnicima BiH, Republike Srpske i Federacije BiH predstavili ključne prioritete za programiranje IPA fondova u 2012. i 2013. godini. Sastanak je organizovan s ciljem unapređenja koordinacije u procesu programiranja sredstava IPA za 2012. godinu, odnosno da bi bili prevaziđeni određeni problemi identifikovani u proteklom periodu.

Prioritetne oblasti i sektori za period 2011. – 2013. godina su: pravosuđe i unutrašnji poslovi, reforma javne uprave, razvoj privatnog sektora, transport, prirodna sredina i klimatske promjene, društveni razvoj i relevantne oblasti Acquis-a (pravno naslijeđe EU), te ostale inicijative.

Ključni prioriteti u oblasti pravosuđa su podrška pravosudnim institucijama kao što su sudovi, tužilaštva i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, podrška službama za provođenje zakona i borba protiv pranja novca.

Kad je riječ o reformi javne uprave ključni prioriteti su izgradnja kapaciteta u skladu sa evropskim integracijama, podrška harmonizaciji zakonskih propisa o javnim nabavkama i izgradnja statističkih kapaciteta.

U razvoju privatnog sektora ključni prioriteti su podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i inovacijama, pripreme za budući savjet za državnu pomoć, razvojna strategija za infrastrukturu kvaliteta i dalji razvoj carine i oporezivanja.

U saobraćaju ključni prioriteti su podrška koncipiranju funkcionalnog i regulatornog okvira za saobraćaj i ubrzanje provođenja projekta izgradnje autoputa na Koridoru 5-c.

U socijalnom razvoju ključni prioriteti su obrazovanje i zapošljavanje, dalja podrška provođenju Akcionog plana za Rome i iznalaženje trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica na osnovu sarajevskog procesa i deminiranje.

Glavni cilj je da je proces programiranja poznat svima unaprijed, da su rokovi poznati, i da su se svi usaglasili tako da kad stvari dođu na tehnički operativni nivo posao može biti završen kvalitetno i u roku.

Sastanku su u ime Evropske komisije prisustvovali predstavnici generalnog direktorata za proširenje koju je predvodio Stefano Sanino.