Trening ,,Unapređenje modaliteta aktivnijeg djelovanja civilnog sektora u radu pravosuđa na predmetima ratnih zločina’’

19 Aprila, 2012 / Komentari isključeni za Trening ,,Unapređenje modaliteta aktivnijeg djelovanja civilnog sektora u radu pravosuđa na predmetima ratnih zločina’’

Vijesti

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, u saradnji sa Fondacijom Charles Stewart Mott, 19. aprila 2012. godine u hotelu ,,Hollywood’’ u Sarajevu organizovali su trening za predstavnike civilnog društva pod nazivom ,,Unapređenje modaliteta aktivnijeg djelovanja civilnog sektora u radu pravosuđa na predmetima ratnih zločina’’.

Direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Snježana Ivandić, na pomenutom treningu učesnicima je izlagala na temu Strategija reforme sektora pravde u BiH i uloga civilnog društva, također je predstavila koaliciju 6 NVO koje rade na procjeni provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP). Tokom izlaganja gđa. Ivandić prezentovala je učesnicima studiju slučaja ”Značaj analitičkog pristupa u formulisanju javnih politika i propisa u sektoru pravde u Bosni i Hercegovini” koju su zajednički pripremili Centri civilnih inicijativa i Asocijacija za demokratske inicijative.

Tokom treninga govoreno je o usvajanju Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, koje predviđaju snažnije uključivanje civilnog sektora u rad pravosuđa. Jedno od prioritetnih pitanja u vezi sa snažnijim uključivanjem civilnog društva u rad pravosuđa u BiH jeste i izrada modela saradnje između civilnog sektora i pravosudnih institucija koje rade na predmetima ratnih zločina. Taj model bi prvenstveno trebao stvoriti mogućnost da različiti dijelovi BH društva budu zastupljeni u radu pravosuđa ali i da se postepeno izgrađuje povjerenje javnosti prema pravosudnom sistemu i vladavini prava, posebno kada su u pitanju suđenja za ratne zločine.

Trening je medijski bio popraćen od strane Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine.

Dnevni red treninga možete preuzeti ovdje: Agenda_Unapredjenje modaliteta aktivnijeg djelovanja