Odobreno 18 IPA projekata za BiH

8 Marta, 2013 / Komentari isključeni za Odobreno 18 IPA projekata za BiH

Vijesti

U okviru Programa partnerstva civilnog društva “Podrška regionalnim tematskim mrežama”, za BiH je odobreno 18 projekata. Vrijednost kompletnog programa za region iznosi 11 miliona eura, dok je po projektu odobreno od 500.000 do 800.000 eura za period od četiri godine. “Projekti će se baviti pitanjima koja se, između ostalog, odnose na zaštitu žena i prevenciju rodno zasnovanog nasilja, antikorupciju, ruralni razvoj, održivi izvor energije, te reformu javne uprave.

Direktorica Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo Snježana Ivandić rekla je da će se njihov projekat prije svega fokusirati na istraživanje o tome kakav građani BiH imaju pristup informacijama i uslugama koje treba da obezbijedi država, a posebno na besplatnu pravnu pomoć.

Rezidentna savjetnica projekta “Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva u BiH” (TACSO) Slavica Drašković objasnila je da ovaj projekat pruža asistenciju po pitanju stručne pomoći u vezi partnerstava, ljudskih resursa na projektima, procedura EU, te specifičnih problema nabavki.

Predsjednik Upravnog odbora Fondacije “CPI” Zoran Ivančić rekao je da je njihovim projektom predviđeno da 14 organizacija civilnog društva iz jugoistočne Evrope nadgleda i pokuša uticati na energetske politike u regionu, kako bi one bile u skladu sa evropskim normama, direktivama i planovima. On je objasnio da je ovaj četvorogodišnji projekat baziran na modelu Ministarstva energetike Velike Britanije, kojim će se uticati na veće korištenje obnovljive i održive energije.