Otvoren Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

8 Marta, 2013 / Komentari isključeni za Otvoren Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći

Vijesti

7. marta 2013. godine u Sarajevu je otvoren Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći.

S obzirom da pristup pravdi siromašnim i ugroženim građanima nije garantovan zbog fragmentiranog i neujednačenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, uspostavom ovog zavoda će se osigurati da i građani lošeg imovinskog stanja dobiju adekvatnu zaštitu njihovih prava u nadležnim institucijama, te jednak pristup pravdi i efikasnu zaštitu njihovih ljudskih prava, čime će se ojačati povjerenje građana u sudove i vladavinu prava, te će doprinijeti integraciji ugroženih kategorija stanovništva u demokratsko-pravni sistem.

Vlada KS-a je osigurala prostor koji je uz finansijsku podršku UNDP projekta “Pristup pravdi” u potpunosti rekonstruiran i opremljen.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći KS-a, koji je usvojila Skupština KS-a početkom januara 2012. godine, omogućio je pravni i institucionalni okvir za uspostavljanje Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći u KS-u.

Ceremoniji otvaranja Zavoda prisustvovala je ministrica pravde Kantona Sarajevo Velida Memić, direktor Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Velija Nuhanović i šefica Sektora pravde i sigurnosti UNDP-a BiH Amela Ćosović-Medić.