Anketa o organizacijama i institucijama koje pružaju usluge informisanja, savjetovanja i/ili pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

23 Aprila, 2013 / Komentari isključeni za Anketa o organizacijama i institucijama koje pružaju usluge informisanja, savjetovanja i/ili pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

Vijesti

Molimo vas da izdvojite 5 do 10 minuta vašeg vremena i popunite Anketu o organizacijama i institucijama koje pružaju usluge informisanja, savjetovanja i/ili pravne pomoći u Bosni i Hercegovini ukoliko vaša organizacija ili institucija pruža bilo koju vrstu od navedenih usluga građanima, NVO i/ili privatnom sektoru.

Anketi možete pristupiti klikom na sljedeći link: https://docs.google.com/forms/d/11VLcgBXspQHpPtBqICHLIMiOi2EES86Hv8rWVfId_dk/viewform

Većina pitanja sadrže ponuđene opcije različitih odgovora i odnose se na vašu organizaciju odnosno javnu instituciju, tako da popunjavanje ankete vam ne bi trebalo oduzeti više od 5 minuta.

Informacije koje dostavite u Anketi služiti će nam ne samo za pripremu izvještaja o situaciji u oblasti informisanja i pravne pomoći građana, već i za kreiranje baze podataka organizacija i institucija koje pružaju navedene usluge, te za diseminaciju i uspostavljanje kriterija za male grantove koji će se dodjeljivati u okviru IPA projekta. Svim učesnicima ćemo dostaviti rezultate istraživanja.

Anketa se provodi kao dio istraživanja u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Turskoj a u okviru IPA projekta «Trostruko A za građane: pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći» finansiranog od strane Evropske Unije. Više informacija o projektu možete naći na web stranici: https://sites.google.com/site/ipacsffpa132438/306166-triplea

Vaša pitanja vezano za anketu i projekat možete uputiti na email elma.demir@adi.org.ba.

Zahvaljujemo se na vašoj podršci!

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI)