ODRŽAN O K R U G L I S T O L: “Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u FBiH kao pretpostavka za uspostavu efikasnog pravosudnog sistema”, Sarajevo, Hotel „Grand“

7 Maja, 2013 / Komentari isključeni za ODRŽAN O K R U G L I S T O L: “Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u FBiH kao pretpostavka za uspostavu efikasnog pravosudnog sistema”, Sarajevo, Hotel „Grand“

Vijesti

29. aprila 2013. godine u Sarajevu je održan okrugli stol na temu „Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u FBiH kao pretpostavka za uspostavu efikasnog pravosudnog sistema“. Okrugli stol su organizovali Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centar za ljudska prava u Sarajevu u ime Mreže pravde u BiH – neformalne mreže koja okuplja 64 nevladine organizacije koje djeluju u sektoru pravde – uz tehničku podršku USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II.

Cilj Okruglog stola bio je da kroz prezentaciju analize postojećeg zakonskog okvira za finansiranje pravosuđa u FBiH i prateću diskusiju učesnici identifikuju ključne nedostatke i probleme u postojećem pravnom okviru te ponude moguća rješenja koja bi u što skorije vrijeme dovela do smanjenja fragmentiranosti pravosuđa i uspostave efikasnog pravosudnog sistema u FBiH.

Fragmentirano finansiranje pravosudnih institucija predstavlja jedan od ključnih problema za uspostavu nezavisnog i efikasnog pravosuđa u BiH. Trenutno se budžeti za pravosuđe usvajaju u okviru 14 različitih budžeta (državni nivo, 2 entiteta, Brčko Distrikt i 10 kantona). Ovakav model finansiranja stavlja u neravnopravan položaj sudove i tužilaštva u BiH i dovodi u pitanje nezavisnost pravosudnih institucija od izvršne vlasti. Percepcija javnosti o radu sudova i tužilaštava je negativna, čak 60,3 % građana ne vjeruje u pravosudni sistem, a 45% njih smatra da sudije i tužioci donose odluke pod političkim pritiskom.

Ovaj okrugli stol predstavlja nastavak aktivnosti koje Forum za zajedničku politiku[1] i članice Mreže pravde poduzimaju po potpisivanju pisma obaveze[2], a u cilju jačanja partnerstva između vladinog i nevladinog sektora koji će u budućnosti biti okosnica za vraćanje povjerenja građana u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.

Okruglom stolu su pristustvovali vodeći predstavnici sudske i izvršne vlasti kao i predstavnici civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija u BiH, ukupno 20 učesnika i predavača.

Tokom okruglog stola predavači su imali izlaganja na teme: „Smanjenje fragmentiranosti finansiranja pravosuđa u FBiH“ – Damir Balić, VSTV; „Učinkovitost pravosuđa iz ugla finansiranja pravosudnih institucija“ – Jasminka Bratić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona; te Božana Banduka, predsjednica Udruženja sudija FBiH i Zdravko Knežević, glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH na temu „Adekvatno finansiranje kao preduslov za nesmetano obavljanje redovnih sudskih i tužilačkih aktivnosti“.

Na osnovu prikazanih prezentacija i diskusije učesnika i izlagača ukazano je na posljedice koje donosi fragmentirano finasiranje pravosuđa, te su izvedeni zaključci i preporuke:

Posljedice fragmentiranog finansiranja pravosudnih institucija su:

  • neravnomjerno finansiranje institucija u zavisnosti iz kojeg izvora se finansiraju;
  • jaz između generisanja potreba institucija i izvora finansiranja;
  • nemogućnost uspostavljanja jedinstvenih standarda u skladu sa EU standardima;
  • nemogućnost implementacije strategija i politika koje su usvojene na državnom nivou;
  • nemogućnost ostvarenja principa jednakog pristupa pravdi za sve stranke.

Preporuke i zaključci:

  • Poboljšati materijalno-tehničke uslove rada pravosuđa, kako bi se povećala nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema;
  • Podići finansiranje sa sadašnjeg kantonalnog na veći nivo (npr. Federalni nivo), kako bi se ujednačili uslovi rada svih pravosudnih institucija;
  • Izmijeniti Zakon o pripadnosti javnih prihoda, kako bi se iz federalnog nivoa raspodjele sredstava pravosuđu izdvojilo više novca u skladu sa budžetskim zahtjevima pravosudnih organa neovisno od uticaja ekonomskog stanja u kantonima čijim građanima se pravosudne usluge pružaju;
  • Upravljati odgovorno povjerenim resursima građana odnosno pravosudnim budžetima, kako bi povećali povjerenje građana u rad pravosudnih institucija i uvjerili zakonodavnu i izvršnu vlast o potrebi i prednostima predloženih izmjena sistema finansiranja.

Listu učesnika okruglog stola možete preuzeti ovdje: Lista-ucesnika-i-predavaca-okrugli-sto-29.4.2013

[1] Forum za zajedničku politiku je tijelo koje se sastoji od predstavnika Ministarstva pravde BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, formirano s ciljem postizanja bolje koordinacije, unapređenja politika i ubrzanja razvoja reformi u sektoru pravde.

[2] 05. februara 2013., uprilično je potpisivanje Pisma obaveze između Foruma za zajedničku politiku i Mreže pravde o zajedničkom radu na usvajanju i implementaciji Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH.