“Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” – Trening 3

2 Oktobra, 2013 / Komentari isključeni za “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje” – Trening 3

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, u okviru projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”, a pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, uspješno je održala treći trening pod nazivom „Zagovaranje za kažnjavanje zločina iz mržnje, ciljevi i aktivnosti zagovaranja“.

Treći trening u okviru navedenog projekta održan je 1. oktobra, 2013. godine u hotelu „Grand“ u Sarajevu sa početkom u 10 sati. Na treningu je učestvovalo 15 učesnik/ca predstavnici organizacija/institucija koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom, povratnicima/raseljenim licima, ali i aktivisti aktivni na polju zaštite ljudskih prava, kao i predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative. Treneri treninga bili su Snježana Ivandić ispred Aoscijacije za demokratske inicijative i Aleksandar Živanović, ispred Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. Prisutnim učesnicima gđa. Ivandić i gdin. Živanović su putem PowerPoint prezentacije predstavili pojam i ciljeve javnog zagovaranja, te su ukazali na ulogu nevladinih organizacija u javnom zagovaranju za kažnjavanje zločina iz mržnje. Na osnovu prikazanih prezentacija učesnici su tokom diskusije zaključili da će trening i znanje koje su stekli tokom njega doprinijeti njihovom efikasnijem budućem djelovanju u njihovim lokalnim sredinama, u smislu unapređenja ili ostvarivanja postojeći ljudskih prava.

Do sada su održana tri treninga na teme:

–       „Uvod u pojmove govor mržnje i zločin iz mržnje„,

–       „Praćenje i izvještavanje o zločinima iz mržnje“,

–       „Zagovaranje za kažnjavanje zločina iz mržnje, ciljevi i aktivnosti zagovaranja“.

Asocijacija za demokratske inicijative je ispunila glavni cilj, a to je povećanje kapaciteta OCD kada je u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, što može doprinijeti povećanoj svijest javnosti i razumijevanju važnosti pravilnog izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje, te na taj način olakšati usvajanje potrebnih izmjena i dopuna Kaznenog zakona u FBiH i RS, a u skladu s primjedbama koje proizlaze iz organizacija civilnog društva.

Program rada treninga možete preuzeti ovdje: Program-rada-za-trening-01102013