KONFERENCIJA: „Zločin iz mržnje i govor mržnje: zbog čega nam je potreban bolji zakon?“

21 Decembra, 2013 / Komentari isključeni za KONFERENCIJA: „Zločin iz mržnje i govor mržnje: zbog čega nam je potreban bolji zakon?“

Vijesti

Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, u okviru projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”, a pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders, Antidiskriminacijskim timom BiH i Fondom Otvoreno društvo BiH, te u saradnji sa Fondacijom Mediacentar uspješno je održala konferenciju  pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje: zbog čega nam je potreban bolji zakon?“.

Konferencija u okviru navedenog projekta održan je 18. decembra, 2013. godine u prostorijama Mediacentra u Sarajevu sa početkom u 10 sati. Na konferenciji je učestvovalo 50 učesnika/ca predstavnika organizacija/institucija koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom, povratnicima/raseljenim licima, predstavnici pravosudnih institucija, ali i aktivisti aktivni na polju zaštite ljudskih prava, te predstavnici međunarodnih organizacija i mediji.

Tokom konferencije učesnicima su Snježana Ivandić (ADI), Vladana Vasić (Sarajevski otvoreni centar)  i Tatjana Udovičić (Vijeće za štampu BiH) predstavile rad Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje u 2013. godini.

“Ideologija i govor mržnje usko su povezani još od 1992. godine. Zato BiH mora donijeti pravni mehanizam koji će regulirati ovu oblast. Teško je u zemlji koja je prošla katarzu uopšte govoriti o govoru mržnje. U BiH postoji nepovjerenje da li političar ima pravo da kaže sve što želi, pa čak i kada je u pitanju govor mržnje”, naglasila je Snježana Ivandić.

Predstavnica Kluba parlamentarki BiH gđa. Besima Borić prisutne je upoznala sa razlozima zbog kojih nisu usvojeni amandmani na Krivični zakon FBiH u septembru, te je predstavila nove amandmane Krivičnog zakona FBiH i istakla da su amandmani na Krivični zakon u Republici Srpskoj usvojeni, dok je u Parlamentu Federacije usvojen samo jedan amandman u Predstavničkom, ali ne i u Domu naroda, kojim bi za govor mržnje bila predviđena kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine.

Miroslav Živanović ispred Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu prisutnima je ukazao na značaj institucija u prevenciji govora mržnje i zločina iz mržnje.

U završnom dijelu konferencije predstavnici/e Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, napomenule su da će govor mržnje kao način komunikacije jačati približavanjem predizborne kampanje u BiH, zbog čega je potrebno hitno donijeti izmjene Krivičnog zakona FBiH kako bi ovakvi slučajevi mogli biti sankcionisani.

Asocijacija za demokratske inicijative je ispunila glavni cilj, a to je povećanje kapaciteta OCD kada je u pitanju praćenje i izvještavanje o slučajevima zločina počinjenih iz mržnje, što može doprinijeti povećanoj svijest javnosti i razumijevanju važnosti pravilnog izricanja kazni za zločine počinjene iz mržnje, te na taj način olakšati usvajanje potrebnih izmjena i dopuna Kaznenog zakona u FBiH i RS, a u skladu s primjedbama koje proizlaze iz organizacija civilnog društva.

Pozivno pismo I plan rada sa konferencije možete preuzeti ovdje: Pozivno-pismo-i-agenda-Konferencija-18122013