Izvještaj organizacije civilnog društva, (Udruženja „Vaša prava BiH“), o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana za period od 2009. do 2013. godine

30 Januara, 2014 / Komentari isključeni za Izvještaj organizacije civilnog društva, (Udruženja „Vaša prava BiH“), o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana za period od 2009. do 2013. godine

Vijesti

29.01.2014. godine u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana je 11. konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PP BD. Glavna svrha konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PP BD je praćenje provedbe SRSP u BiH i davanje općih političkih i strateških smjernica.
Tokom 11. konferencije ministara pravde predstavljen je Izvještaj organizacije civilnog društva, (Udruženja „ Vaša prava BiH“), o provođenju SRSP u BiH i njenog Akcionog plana za period od 2009. do 2013. godine.

Izvještaj možete preuzeti ovdje: Izvještaj-za-SRSP-u-BiH-Udruženje-Vaša-Prava-BiH-2009-2013