Okrugli stol o temi: „EFIKASNIJI PRISTUP BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KANTONU SARAJEVO“

5 Marta, 2014 / Komentari isključeni za Okrugli stol o temi: „EFIKASNIJI PRISTUP BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KANTONU SARAJEVO“

Vijesti

U ponedjeljak 03. marta 2014. godine u organizaciji  Fondacije lokalne demokratije realizovan je okrugli stol o temi: „EFIKASNIJI PRISTUP BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KANTONU SARAJEVO“

Učesnici okruglog stola bili su  predstavnici organizacije/udruženja/institucija koja imaju određena  iskustva u radu sa ugroženim kategorijama građana/ki ( Žena-žrtve rata, Udruženje samohranih roditelja, Institucija ombudsmena, Vaša Prava, Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS, Općina Vogošća …), koji su  prema dosadašnjim iskustvima prezentirali dobre prakse, probleme ali i značaj besplatne pravne pomoći za  najugroženije, kao i prijedloge za poboljšanje saradnje.

Po otvaranju Okruglog stola   pomoćnica Ministra pravde Milana Popadić je upoznala učesnike o novom radnom nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i naglasila potrebu za njegovom usvajanju na nivou Bosne i Hercegovine  u ostvarivanju jednakog pristupa  pravu i pravdi za sve građane BiH.

Istom prilikom predstavljen je  podijeljen Pravni vodič kroz socijalna i porodična prava u KS sa registrima pružatelja  pravne pomoći u KS, koji se kao i okrugli stol realizuje u okviru istoimenog projekta sufinanciranog od Evropske unije, i lider partnerom ECAS-om i u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative.

Cilj projekta je unaprijediti  sistem besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo kroz poboljšanje u  sistemu zaštite i ostvarivanja prava marginaliziranim  grupama građana/ki kroz saradnju i partnerstvo nevladinih i vladinih organizacija. Preporuke za poboljšanje sistema besplatne pravne pomoći možete preuzeti ovdje: PREPORUKE-ZA-POBOLJSANJE-SISTEMA-BESPLATNE-PRAVNE-POMOCI