Studijska posjeta Velikoj Britaniji i Irskoj/Projekat „Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći“

11 Marta, 2014 / Komentari isključeni za Studijska posjeta Velikoj Britaniji i Irskoj/Projekat „Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći“

Vijesti

U okviru razmjene iskustava i najboljih praksi u oblasti pružanja informacija, savjeta i aktivne pomoći građanima predstavnici partnerskih organizacija i pilot projekata projekta Trostruko A  su u  periodu 3. do 8. marta 2014. godine boravili u Londonu i Dublinu.

U Londonu dvadeset i četiri učesnika studijske posjete su imala priliku da posjete šest nevladinih organizacija koje građanima pružaju različite vrste infomacija i savjeta, posjete općinu Croyon  i Gornji dom Parlamenta. Izuzetna iskustva u pružanju aktivne pomoći, savjeta i informacija različitim ciljnim skupinama predstavljena su u toku trosatnih sastanaka sa pružaocima usluga. Nakon prezentacija koje su održali predstavnici organizacija – domaćina predstavnici projekta Trostruko A su imali mogućnosti da postavljaju pitanja i na taj način dođu do optimalnih rješenja koja su primjenjiva u zemljama iz kojih dolaze. Posjeta općini Croydon bila je od izuzetne važnosti jer su prezentirani napori koje općinske vlasti poduzimaju u nastojanju da odgovore na smanjenje budžeta za socijalna davanja ranjivim kategorijama stanovnika i način na koji oni surađuju sa nevladinim organizacijama koje građanima pružaju pomoć kroz savjetovanje i zagovaranje.

Jedan dan studijske posjete bio je posvećen obilasku Parlamenta velike Britanije gdje su domaćini Lord Bach i gospodin Roger Smith prezentirali način na koje država razmatra, predlaže i usvaja različite mjere koje se tiču socijalnih davanja i drugih pogodnosti ugroženim kategorijama građanima. Posjeta Kraljevskom sudu pravde planirana je u sklopu posjete organizaciji Ured za pravno savjetovanje građanima koja ima prostorije u sklopu suda. Od izuzetne važnosti je bilo saznanje da ova nevladina organizacije djeluje unutar prostorija suda te da savjete i pravnu pomoć daju velikom broju građana u različitim poljima gdje im je ona neophodna. Jedan od modela koji se u Velikoj Britaniji promovira je i davanje besplatne pravne pomoći angažiranjem volontera koji dolaze iz redova advokata i pravnika koji su uposleni u drugim državnim i privatnim organizacijama.

Uloga volontera koji u nevladinim organizacijama daju informacije i savjete je jedan od faktora uspjeha rada organizacija. Njihova obuka je organizirana tako da se na najbolji način iskoriste lični potencijali svakog volontera i volonterke koje kao rezultat imaju efikasan sistem u kome običan građanin brzo i jednostavno može doći do pouzdanog savjeta i informacije. Ispred Law Centres Network (Mreže pravnih centara) ugostila nas je Julie Bishop, izvršna direktorica Mreže pravnih centara, a koordinatorica svih aktivnosti bila je Noeleen Adams, direktorica za razvoj i podršku.

Posjeta Dublinu imala je za cilj upoznavanje sa modelom pružanja savjeta, informacija i pomoći građanima u okviru Nacionalne asocijacije centara za pružanje informacija  građanima. Predstavnici asocijacije su u toku dva dana prezentirali modele pružanja usluga, načine prikupljanja, pohranjivanja i obrade podataka, edukacije uposlenika i volontera, te evaluaciju svog rada. U okviru posjete Centrima za pružanje informacija građanima i Pravnim centrima predstavnici projekta Trostruko A su imali priliku da sa uposlenicima provedu dio njihovog radnog vremena te na taj način steknu praktična znanja iz ove oblasti.  Veoma je zanimljivo da su svi centri finansirani od strane države u omjeru koji nije manji od 75% ukupnog budžeta te da je na polju suradnje između nevladinih organizacija i državnih službi za pružanje pomoći građanima uspostavljena suradnja kako u razmjeni podataka tako i u vidu institucionalne pomoći. Ispred Nacionalne asocijacije centara za pružanje informacija građanima ugostio nas je direktor Philip McCabe, i direktorica Deirdre Case koja je u sklopu projekta Trostruko A ujedno i mentorica za organizacije u Bosni i Hercegovini.