Održane konsultacije na nacrt “Izvještaja Mreže pravde za UN Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“.

14 Marta, 2014 / Komentari isključeni za Održane konsultacije na nacrt “Izvještaja Mreže pravde za UN Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“.

Vijesti

13.03.2014. godine u hotelu „Grand“ održane su konsultacije na  nacrt  “Izvještaja Mreže pravde za UN Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“. Konsultacije su organizirali Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) i Centar za ljudska prava u Sarajevu u ime Mreže pravde u BiH  uz tehničku podršku USAID Projekta razvoja sektora pravosuđa II. Ovaj događaj je poslužio članicama Mreže da finaliziraju izvještaj koji će se dostaviti UN Vijeću za ljudska prava, a u cilju zagovaranja putem ovog međunarodnog mehanizma za efikasniju zaštitu ljudskih prava. Također, ovaj događaj predstavlja osnovu za planiranje budućih zagovaračkih aktivnosti vezanih za UPP, posebice za predstavljanje izvještaja i Mreže u novembru na sjednici Vijeća u Ženevi.

Nacrt izvještaja pripremljen je na osnovu četverogodišnje aktivnosti Radne grupe za UPP monitoring. Obrađene oblasti u UPP izvještaju su: Pristup pravdi (uključuje Besplatnu pravnu pomoć); Zabrana i procesuiranje diskriminacije (podteme: provedba ZZD, ustavne reforme, etnička segregacija u školama, zaštita prava seksualnih manjina); Nezavisnost pravosudnih institucija; Nezavisnost sudija i tužilaca; Tranziciona Pravda; Sloboda mišljenja i govora; Zaštita branilaca ljudskih prava; Institucija ombudsmena; Obuka sudija i tužilaca iz oblasti ljudskih prava i primjene međunarodnih Standarda; Borba protiv korupcije.

Prisutni učesnici konsultacija su bili članice i članovi Mreže pravde u BiH, kao i predstavnici civilnog društva i stručnjaci za pitanja istraživanja, zagovaranja i javnog djelovanja u polju ljudskih prava, kao i predstavnici međunarodnih organizacija u BiH i mediji. Prisutni su uputili svoje komentare na nacrt izvještaja, te su iste uvrštene u finalnu verziju izvještaja koja će biti upućene u UN Vijeće za ljudska prava ispred Mreže pravde.

Plan rada možete preuzeti ovdje: Konsultacije-Agenda-13032014