Održana prva radionica u Zenici za predstavnike/ce sindikata pod nazivom ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

20 Septembra, 2015 / Komentari isključeni za Održana prva radionica u Zenici za predstavnike/ce sindikata pod nazivom ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

Vijesti

19. i 20.09.2015. godine u sali J.U. Doma penzionera u Zenici održana je prva dvodnevna radionica ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”.

Radionicu je organizirala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH. Radionici su prisustvovali predstavnici/ce sindikata – pravnih službi sindikata, osobe kojima se radnici najčešće obraćaju za savjet u okviru sindikata.

Predmet dvodnevne edukativne radionica je imao za cilj podizanje svijesti sindikalnih udruženja o oblicima i načinu diskriminacije sa kojima se radnici/ce susreću te naglašavanje povezanosti između ZZD i sindikalnih prava, razmjeni informacija i dosadašnjih iskustava među sudionicima o načinu zaštite radnika/ca od diskriminacije, te iniciranju zajedničkih aktivnosti za uspostavu efikasnijeg sistema zaštite radnika/ca korištenjem postojećih mehanizama za zaštitu od diskriminacije. Naredna radionica planirana je da se održi u Tuzli.