Održana peta radionica u Sarajevu za predstavnike/ce sindikata u okviru projekta ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

15 Decembra, 2015 / Komentari isključeni za Održana peta radionica u Sarajevu za predstavnike/ce sindikata u okviru projekta ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”

Vijesti

Posljednja, peta radionica za sindikalne predstavnike/ce u okviru projekta ”Jačanje uloge sindikata u BiH za borbu protiv diskriminacije radnika”, održana je 11/12.12.2015.godine u Sarajevu.

Na radionici je prisustvovalo 20 predstavnika/ca iz 16 sindikata, 10 žena i 10 muškaraca.

Radionicu je organizirala Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo uz tehničku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa: Mediacentrom Sarajevo, Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH. Radionici su prisustvovali predstavnici/ce sindikata – pravnih službi sindikata, osobe kojima se radnici najčešće obraćaju za savjet u okviru sindikata.

Teme prvog dana radionice bile su: diskriminacija, postupci za zaštitu od diskriminacije, kolektivna tužba, učešće trećih lica i viktimizacija, uloga ombudsmana i interne procedure zaštite od diskriminacije, a radionicu je vodio Midhat Izmirlija. Drugi dan, Mehmed Hadžić upoznao je učesnike/ce sa izvorima radnog zakonodavstva i zabranom diskriminacije, antidiskriminacionim odredbama u radnom zakonodavstvu, radnim sporovima, zabranom diskriminacije i mobingom. Kako bi učesnicima/cama približili mobing kao novu kategoriju i zakonodavnu praksu, Ahmet Salčin iz organizacije Vaša prava BiH prezentirao je dva slučaja prijavljenog mobinga koje je on vodio i zastupao na sudu.