Projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije”

18 Oktobra, 2016 / Komentari isključeni za Projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije”

Projekti Vijesti

U periodu od septembra 2016. godine do septembra 2017. godine Asocijacija za demokratske inicijative će realizovati projekat pod nazivom ”Svojstva i značaj situacionog testiranja (ST) u procesu dokazivanja diskriminacije”. Glavni cilj ovog projekta je podizanje svijesti OCD-a o važnosti ST kao istraživačke metode i metode za dokazivanje diskriminacije.

ST je nova metoda koja ima za cilj dokazivanje diskriminacije na licu mjesta, a ova metoda se koristi i u zemljama EU i daje dobre rezultate.

Osnovne aktivnosti projekta su: Izrada priručnika o ST za OCD, održavanje dva okrugla stola povodom prezentacije priručnika o ST i važnosti korištenja ST za OCD, održavanje tri edukativne radionice za OCD o ST, organizacija simulacije ST u kontrolisanim uslovima.

Sredstva za finansiranje navedenog projekta osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“, s ciljem da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementacije antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH, programske aktivnosti implementira Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Udruženjem Prava za sve i Vaša prava BiH.

Period implementacije projekta: 01/09/2016 – 31/08/2017

Projekat je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno društvo BiH (FOD BiH).

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.