OSCE: Krivična djela počinjena iz mržnje i incidenti motivisani predrasudama u Bosni i Hercegovini

21 Novembra, 2016 / Komentari isključeni za OSCE: Krivična djela počinjena iz mržnje i incidenti motivisani predrasudama u Bosni i Hercegovini

Vijesti

Prema podacima prikupljenim u sklopu projekta Krivična djela počinjena iz mržnje Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, najmanje 146 potencijalnih incidenata motivisanih predrasudama prijavljeno je policiji u Bosni i Hercegovini (BiH) u 2015. godini. Najučestalija vrsta ovih incidenata bili su uvredljivi grafiti (24%), zatim verbalni napadi (21%), oštećenje vjerskih objekata/skrnavljenje grobalja (19%), isticanje simbola (18%), oštećenje imovine (14%) i fizičko nasilje (11%). Nacionalnost, odnosno etnička i vjerska pripadnost su se najčešće pojavljivale kao motiv; naime, u 85% incidenata žrtve su birane zato što su Bošnjaci/muslimani, Hrvati/katolici ili Srbi/pravoslavci. S druge strane, samo su dva incidenta (1%) protiv Roma (najbrojnije nacionalne manjine u BiH) i tri incidenta (2%) protiv seksualnih manjina prijavljena policiji. Tako mali broj incidenata obično se pripisuje neprijavljivanju incidenata protiv romske zajednice i seksualnih manjina.

U toku 2015. godine, pored Sarajevskog otvorenog centra i međureligijskog vijeća, Asocijacija za demokratske inicijative inicirala je kontakte sa žrtvama u pokrenutim sudskim postupcima.

Rezultate praćenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje i incidenata motivisanih predrasudama za 2015. godinu koje je provela Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini na bosanskom i engleskom jeziku možete preuzeti na linku www.osce.org