Konferencija “Pristup pravdi u EU i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva”

1 Decembra, 2016 / Komentari isključeni za Konferencija “Pristup pravdi u EU i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva”

Vijesti

29.11. – 30.11.2016. godine – Predstavnice Asocijacije za demokratske inicijative učestvovale su na konferenciji održanoj u Briselu, pod nazivom “Pristup pravdi u i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva?”. Konferencija je ujedno bila završni događaj četvorogodišnjeg projekta “Trostruko A: Pristup informacijama, savjetima i besplatnoj pravnoj pomoći”. “Evropska mreža Trostruko A za građane” je svečano predstavljena na konferenciji, te će biti dostupna svim evropskim organizacijama koje pružaju građanima besplatne savjete, informacije i pravnu pomoć.

Konferencija je okupila veliki broj predstavnika/ca EU institucija, kao i organizacija civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Prvi dan konferencije je bio fokusiran na pristup pravdi građana u kriznim situacijama, kao i uloga civilnog sektora u ovim situacijama. Predstavnica ADI-a je moderirala panel pod nazivom „Uloga organizacija civilnog društva u pružanju informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći – perspektiva građana“. Drugi dan je bio posvećen postignućima projekta Trostruko A. Partneri projekta, uključujući i predstavnicu ADI-a, su predstavili standarde kvaliteta pružatelja besplatne pravne pomoći, kao i rezultate projekta.

Projekat “Trostruko A: Pristup informacijama, savjetima i besplatnoj pravnoj pomoći” je projekat koji se provodi u okviru partnerskog programa Evropske komisije za organizacije civilnog društva. Projekat je obuhvatio sve zemlje Zapadnog Balkana uljučujući i Tursku, i zasniva se na principu da svako ima pravo da bude obaviješten o svojim pravima i da pronađe sredstva za njihovu provedbu.

Ovdje možete u PDF formatu preuzeti program rada konferencije: Access-to-Justice-in-the-EU-and-beyond-What-role-for-civil-society