Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/kinje“

27 Marta, 2017 / Komentari isključeni za Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/kinje“

Naše publikacije Publikacije Vijesti

Priručnik „Situaciono testiranje diskriminacije – priručnik za aktiviste/knje“ objavljen je u okviru programa “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije” kroz Program grantova u okviru kojeg Asocijacija za demokratske inicijative provodi projekat “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“.

Priručnik za situaciono testiranje diskriminacije je prvi priručnik na BHS jeziku koji je napisan sa namjerom da doprinese detaljnom upoznavanju sa situacionim testiranjem, razumijevanju zašto je korisno ovladati ovom metodom, u kojim slučajevima treba primjenjivati testiranje i kako ga praktično sprovesti.

Ovaj priručnik se sastoji od dva dijela: kratkog teorijskog dijela koji nam približava sam pojam testiranja, objašnjava njegovu svrhu, daje pregled kratke istorije i zakonskog okvira, i praktičnog koji se bavi metodologijom i sprovođenjem samog testiranja, uključujući i najtipičnije primjere i konkretne smjernice kako da uspješno sprovedete testiranje.

Priručnik u PDF formatu na BHS jeziku možete preuzeti ovdje: Prirucnik_Situaciono_testiranje_diskriminacije