“Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ – Okrugli stol Sarajevo i Banja Luka

27 Marta, 2017 / Komentari isključeni za “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ – Okrugli stol Sarajevo i Banja Luka

Vijesti

U okviru projekta “Svojstva i značaj situacionog testiranja u procesu dokazivanja diskriminacije“ tokom februara i marta 2017. godine, Asocijacija za demokratske inicijative održala je dva okrugla stola. Cilj okruglih stolova bio je prisutnim učesnicima/cama približiti metodu situacionog testiranja, te njeno korištenje u svrhu istraživanja i kreiranja zagovaračkih kampanja. Također, na okruglim stolovima upriličena je i promocija priručnika „Situaciono testiranje diskriminacije – Priručnik za aktiviste/kinje“. Okrugli stolovi su održani u Sarajevu, 27.02.2017. i u Banja Luci, 24.03.2017. godine. Učesnici/ce okruglog stola bili su predstavnici/ce OCD u BiH koje se bave zaštitom ljudskih prava, pružanjem besplatne pravne pomoći, praćenjem i evidentiranjem slučajeva diskriminacije, zagovaranjem za poboljšanje položaja ugroženih grupa, udruženja sudija i tužilaca, te predstavnici/ce Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Sredstva za finansiranje navedenog projekta osigurala je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo BiH (FOD BiH) u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“.

Detaljne programe rada dva okrugla stola možete preuzeti ovdje: Program-rada-OS-Sarajevo-27022017-1, Program-rada-OS-Banja-Luka-24032017-1