Projekat “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”

19 Februara, 2018 / Comments (0)

Projekti Vijesti

Šestu godinu za redom Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) nastavlja sa realizacijom projekta “Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje”. U 2018. godini kao i prethodnih godina ADI će nastaviti sa organizacijom projektnih aktivnosti – okrugli stolovi, info sesije, treninzi, kao i sa monitoringom suđenja za zločine počinjene iz mržnje. Ciljna grupa i ove godine su sve skupine direktno pogođene ovim problemom, a to su prije svega povratnici i raseljene osobe, žene, Romi, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom. Kroz realizaciju projektnih aktivnosti građani će biti bolje informisani o uzrocima i posljedicama zločina iz mržnje u svojim zajednicama, te koje su mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se broj ovih zločina smanjio. Također, projekat će doprinijeti povećanju kapaciteta studenata prava i novinarstva, nevladinih organizacija, žena, lokalnih vlasti i građana o praćenju i adekvatnom izvještavanju o zločinima počinjenim iz mržnje.

Period implementacije projekta: 01/01/2018 – 31/12/2018

Projekat se realizira od 2013. godine pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.