Javne tribine sa tužilaštvima

21 Septembra, 2018 / Komentari isključeni za Javne tribine sa tužilaštvima

Vijesti

U periodu 30.08. – 20.09.2018. godine održano je 12 javnih tribina u saradnji sa tužilaštvima. Javne tribine održane su u Travniku, Istočnom Sarajevu, Brčkom, Tuzli, Mostaru, Trebinju, Livnu, Zenici, Doboju, Prijedoru, Bihaću i Goraždu.

Na javnim tribinama su učestvovali predstavnici tužilaštava, lokalne vlasti i organizacija civilnog društva (OCD). Cilj ovih tribina bio je da se građanima omogući direktan kontakt sa tužilaštvima, te na taj način poboljša dvosmjerna komunikacija, poveća transparentnost rada i povjerenja građana i OCD u rad tužilaštava. Na javnim tribinama, tužilaštva su prezentovala svoja postignuća u toku proteklih godina.

Javne tribine organizovane su u okviru projekta “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti”. Realizatori aktivnosti bili su Transparency International u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo.

Projekat sprovodi Transparency International u Bosni i Hercegovini, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u BiH u sklopu projekta “Podrška pravosuđu u BiH – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa” kojeg sprovodi VSTV uz podršku vlada Švicarske i Norveške.