Održan drugi sastanak ekspertske radne grupe

21 Decembra, 2021 / Komentari isključeni za Održan drugi sastanak ekspertske radne grupe

Vijesti

Dana 17.12.2021. godine, u hotelu ,,Rajska dolina” na Jahorini, održan je drugi sastanak eskpertske radne grupe u sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”. Na sastanku su analizirani prijedlozi, preporuke i konkretna rješenja koja će u narednom periodu biti adresirana institucijama koje su u ranijoj fazi ovog projekta identifikovane kao kršioci prava na slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu mirnog okupljanja i slobodu kretanja.

Prijedlozi, preporuke i rješenja analizirana na sastanku ticali su se izmjena i dopuna zakona o javnom redu i miru, kao i zakona o prekršajima u Bosni i Hercegovini, a u odnosu na slučajeve institucionalnog kršenja ljudskih prava identifikovanih u prethodnoj fazi realizacije projekta.

Najviše diskusije vođeno je o pitanju tretmana tzv. lažnih vijesti u prekršajnom zakonodavstvu. Takođe, diskusije su vođene i o pitanju sadržaja bića zabranjenog ponašanja kojim se iznosi ili pronosi dezinformacija, gdje su eksperti bili jednoglasni da sa aspekta subjektivnog obilježja treba da postoji namjera da se iznošenjem ili širenjem dezinformacije izazove destabilizacija nekih odnosa, odnosno procesa u društvu. Usaglašeno je da ovakav vid zabranjenog ponašanja treba da bude posljedično određen, na način da posljedica ne bi trebala da bude propisana kao apstraktna opasnost (npr. ,,može da izazove ugrožavanje javnog reda i mira”), već kao konkretna posljedica u vidu ugrožavanja (npr. ,,dovelo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu…”).

Diskusije su vođene i na temu rješenja u odnosu na identifikovane probleme u Zakonu o javnom redu i miru Republike Srpske u smislu preširoko određene definicije javnog mjesta, i nepreciznosti radnji pojedinih prekršaja.

Razmatrane su i mogućnosti rješenja za izmjenu Odluke o određivanju prostora za održavanje javnih skupova Skupštine grada Banja Luka, iz decembra mjeseca 2011. godine, koja je u potpunosti u suprotonosti sa evropskim standardima u smislu prava na slobodu mirnog okupljanja.

Posljednja tačka dnevnog reda sastanka odnosila sa ne prijedlog izmjena i dopuna odredaba prekršajnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH koji se tiču preispitivanja činjeničnog opisa zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u kojem je traženo sudsko odlučivanje od strane suda. Cilj ovakvog rješenja je da se poveća nivo pravne sigurnosti, tj. da niko ne bude procesuiran u prekršajnom postupku za nešto što, na način kako je opisano u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, ne predstavlja prekršaj.

Projekta je finansiran od strane Evropske komisije u BiH.