Međunarodna naučno-stručna konferencija „Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ – poziv za dostavljanje apstrakta radova

14 Januara, 2022 / Komentari isključeni za Međunarodna naučno-stručna konferencija „Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ – poziv za dostavljanje apstrakta radova

Vijesti

Pravni fakultet u Lukavici, PIM Univerziteta Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo organizuju

Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

„Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“

19. i 20. maj 2022. godine, Sarajevo

Konferencija se organizuje u okviru projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji Pravni fakultet u Lukavici, PIM Univerziteta Banja Luka u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratske inicijative Sarajevo, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je da se kroz dijalog predstavnika organizacija civilnog društva i institucija, a uz podršku akademske zajednice, sa ekspertskog aspekta izvrši ocjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovni.

Pozivaju se zainteresovani naučni radnici i istraživači, predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, branitelji ljudskih prava, aktivisti nevladinog sektora, medijski radnici, studenti kao i ostali zainteresovani, da prijave svoje radove koji će otvoriti nova istraživačka pitanja i dati odgovore iz sljedećih oblasti:

  • Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja;
  • Pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja;
  • Pravo na slobodu kretanja i
  • Uloga ombudsmana u zaštit tri naprijed navedena ljudska prava.

PRIJAVA RADOVA

Prijava (obrazac prijave) učešća na Konferenciji i Uputstvo za autore se nalaze u nastavku.

Apstrakt i radovi dostavljaju se na e-mail adresu: aleksandar.ivanovic@pravnifakultet.edu.ba

Kontakt osoba: prof. dr Aleksandar Ivanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Lukavici, PIM Univerziteta Banja Luka, telefon: +387 57/344-422.

ZNAČAJNI DATUMI

Prijava apstrakta radova:………………………………………………………….. 15. februar 2022. godine

Obavještenje o prihvatanju apstrakta:…………………………………………. 20. februar 2022. godine

Dostavljanje kompletnog rada:………………………………………………….. 01. maj 2022. godine

Obavještenje o prihvatanju kompletnih radova: ………………………….. 10. maj 2022. godine

Datum održavanja konferencije: ……………………………………………….. 19. i 20. maj 2022. godine.

Radni jezici na Konferenciji su službeni jezici u Bosni i Hercegovni i engleski jezik. Radovi mogu biti napisani na nekom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku. Prijavljeni radovi će biti podvrgnuti dvostrukoj anonimnoj recenziji, i samo oni radovi koji budu prošli recenziju će biti prihvaćeni za prezentovanje na Konferenciji i objavljeni u tematskom zborniku radova koji će biti publikovan do konferencije.

Takođe, broj autora na jednom radu je ograničen na dva autora. Za sve učesnike čiji radovi budu prihvaćeni za prezentovanje na konferenciji, organizator će snositi realne putne troškove, kao i troškove smještaja i hrane tokom trajanja Konferencije.

Konferencija će biti organizovana sa stručnjacima iz oblasti zaštite ljudskih prava, predstavnicima relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini, susjednih zemalja i Evropske unije, kao i predstavnika organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i studentskih organizacija.

Tehničko uputstvo za pisanje radova možete pronaći na linku: https://pravnifakultet.edu.ba/uputstvo-autorima

Prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku: