Održan prvi trening “Uvod u javno zagovaranje”

1 Februara, 2022 / Komentari isključeni za Održan prvi trening “Uvod u javno zagovaranje”

Vijesti

28.01.2022. godine u prostrijama Pravnog fakulteta u Lukavici održan je prvi trening sa nazivom „Uvod u javno zagovaranje“ u sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR“. Treningu su prisustvovali predstavnici članica CAHR mreže, odnosno predstavnici akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

Tokom jednodnevnog treninga, učesnici su imali priliku usvojiti nova znanja i vještine na temu javnog zagovaranja. U prvom dijelu treninga, učesnici su imali diskusiju o temama kao što su: šta je zagovaranje, kako definirati javno zagovaranje, javno zagovaranje i bliski koncepti (je li lobiranje zagovaranje), vrste zagovaranja i principi zagovaranja. Nakon uvodne diskusije, učesnici su, kroz grupni rad, koristeći probleme sa kojima se suočavaju svakodnevno u svom radu i djelovanju, radili na definisanju problema korištenjem metode drvo problema. Učesnici su kroz grupni rad naučili kako jasno definisati ciljeve, kako postaviti ciljeve i zadatke koristeći SMART metodu, šta su mete zagovaranja, kako ih mapirati i šta je zapravo karta moći, te šta su i koje zagovaračke taktike postoje.

U drugom dijelu treninga, učesnici su imali priliku, nakon grupnog rada, pokušati kreirati svoj plan zagovaranja, odnosno naučiti od čega se plan zagovaranja sastoji, te kako isti izraditi. Nakon što su učesnici izradili glavne dijelove plana zagovaranja, učesnici su u grupama kreirali zagovaračke poruke, te na praktičan način usvojili nova znanja u kreiranju plana zagovaranja i zagovaračkih poruka. Na kraju treninga, učesnici su razgovarali o uticaju medija na zagovaračke kampanje, kao i o kanalima komuniciranja sa zagovaračkim metama. Nadalje, istaknuta je važnost i snaga koalicija i partnerstava akademskih institucija i organizacija civilnog društva, te pozitivan uticaj na uspjeh javnog zagovaranja ukoliko se isto sprovodi u sklopu koalicije/mreže.

Trening su organizirali Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacija za demokratske inicijative u sklopu projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH – CAHR“, koji je podržan od strane Europske unije.