Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća / Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises

Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri, korupcija, netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slab pravosudni sistem, što dovodi do stagnacije privatnih ulaganja u BiH tokom posljednjih pet godina.[1]

Uzimajući u obzir probleme sa kojima se suočavaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u BiH, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz suradnju sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), izradila je Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj.

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2018. godinu / Annual report Association for Democratic Initiatives for 2018

Godišnji izvještaj Asocijacije za demokratske inicijative za 2018. godinu namijenjen je široj javnosti, donatorima, partnerima i članovima, te sadrži detaljne opise projekata i projektnih aktivnosti koje su provedene u toku 2018. godine.

Sadržaj izvještaja na BHS možete preuzeti ovdje: Godisnji izvjestaj za 2018 ADI_final

 

 

Fokus grupe sa mikro, malim i srednjim preduzećima – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) / Focus groups with micro, small and medium-sized enterprises – Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS) održala je niz fokus grupa sa predstavnicima/cama mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) na temu izrade Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP). Fokus grupe su održane u periodu od 12.03.2019. – 24.04.2019.

Grupne i individualne konsultacije sa zainteresovanim stranama – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) / Group and individual consultations with stakeholders – Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)

U periodu od 25.02.2019. – 02.04.2019. godine, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), zajedno sa Udruženjem poslodavaca FBiH (UPFBiH) i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), održala je niz individualnih i grupnih konsultacija sa predstavnicima/cama mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), te predstavnicima/cama relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija, te advokata na temu izrade Vodiča za samozastupanje za MMSP.

Okrugli sto „Zločin iz mržnje i govor mržnje u BiH“ / Roundtable „Hate crime and hate speech in BiH“

17.12.2018. Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, organizovala je okrugli stol u hotelu Art u Sarajevu na temu „Zločin iz mržnje i govor mržnje“. Okrugli sto bio je prilika da partnerske organizacije ADI-ja i članice „Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“ razmjena informacija o radu i iskustvima prikupljenim tokom 2017/2018. godine. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici nevladinih organizacija, policije, pravosuđa, političara, medija i građani, te tokom diskusije dali svoj doprinos o govoru i zločinu iz mržnje u BiH i koji su razlozi za neadekvatnu kaznenu politiku. Program rada okruglog stola možete preuzeti ovdje Program rada.
Okrugli sto je održan u sklopu projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“ pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders.