Javno govorenje i projekcija filma „Zločini iz mržnje“, Sarajevo 28.12.2016. / Public Hearing and Movie Projection “Hate Crimes”, Sarajevo December 28, 2016

128. decembra 2016. godine Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je u sklopu projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“ organizovala Javno govorenje na temu “Zločini iz mržnje i govor mržnje” u prostorijama Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.
Učesnici/ce Javnog govorenja imali su priliku da pogledaju edukativni film na temu „Zločini iz mržnje“, te da sudjeluju u diskusiji o specifičnostima zločina iz mržnje u kontekstu BiH. Javnom govorenju su prisustvovali članovi/ce civilnog društva kao i predstavnici/e lokalnih vlasti u BiH.

Javno govorenje i projekcija filma „Zločini iz mržnje“, Doboj 20.12.2016. / Public Hearing and Movie Projection “Hate Crimes”, Doboj December 20, 2016

2U saradnji sa partnerskom organizacijom „Topeer“ iz Doboja, ADI je 20.12.2016. godine održao Javno govorenje na temu „Govor mržnje i zločin iz mržnje“, te upriličio projekciju edukativnog filma „Zločini iz mržnje“. Javnom govorenju i projekciji filma prisustvovao je veliki broj učesnika/ca predstavnika/ca lokalnih NVO, medija, vlasti, učenika/ca srednje škole, kao volonteri i volonterke udrurženja „Topeer“.
Prisutni učesnici/ce tokom događaja imali su priliku da iznesu svoje mišljenje, da ukažu na djela počinjena iz mržnje i govor mržnje u njihovoj lokalnoj zajednici, te kroz projekciju filma da saznaju više o specifičnostima govora i zločina iz mržnje, šta je to govor mržnje i zločin iz mržnje, te dobiju informacije o pravnoj pomoći i drugim mehanizmima, kao i o preventivnim aktivnostima koje mogu poduzeti u zajednici kako bi adekvatno odgovorili na zločin iz mržnje. Javno govorenje i projekcija filma održani su u okviru projekta „Borba protiv govora mržnje i zločina iz mržnje“.

Konferencija „Gdje počinje govor mržnje prestaje sloboda govora“ / Conference „Where the hate speech starts – freedom of speech ends“

Konferencija „Gdje počinje govor mržnje prestaje sloboda govora“

img_39138. decembra 2016. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u sklopu svojih aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava je u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH održalo konferenciju pod nazivom „Gdje počinje govor mržnje prestaje sloboda govora“.
Fokus konferencije je bio govor mržnje i zločin iz mržnje u BiH. U panelu 2, predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative je predstavila rad Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje. Konferencija je okupila predstavnike/ce institucija BiH, međunarodne zajednice, te organizacija civilnog društva.

Ovdje možete u PDF formatu preuzeti program rada konferencije: dnevni-red-konferencije-gdje-pocinje-govor-mrznje-prestaje-sloboda-govora

Konferencija “Pristup pravdi u EU i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva” / Conference “Access to Justice in EU and beyond: What role for civil society?”

229.11. – 30.11.2016. godine – Predstavnice Asocijacije za demokratske inicijative učestvovale su na konferenciji održanoj u Briselu, pod nazivom “Pristup pravdi u i izvan EU: Koja je uloga civilnog društva?”. Konferencija je ujedno bila završni događaj četvorogodišnjeg projekta “Trostruko A: Pristup informacijama, savjetima i besplatnoj pravnoj pomoći”. “Evropska mreža Trostruko A za građane” je svečano predstavljenja na konferenciji, te će biti dostupna svim evropskim organizacijama koje pružaju građanima besplatne savjete, informacije i pravnu pomoć.

Konferencija o krivičnim djelima počinjena iz mržnje u Jugoistočnoj Evropi / Conference on Hate Crimes in South East Europe

38. novembra 2016. godine u Sarajevu Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i u partnerstvu sa Kancelarijom OSCE-a u Albaniji i misijama OEBS-a na Kosovu, u Crnoj Gori, Srbiji i Skoplju, organizira konferenciju o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u Jugoistočnoj Europi.