Bilten “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”

1Bilten sadrži informacije o realizovanim aktivnostima u okviru projekta „Zajedno protiv širenja mržnje na internetu – lokalne zajednice sigurne zajednice“. Aktivnosti projekta realizovane su u toku 2016. godine od strane Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Asocijacije za demokratske inicijative Sarajevo.

Ovdje možete u PDF formatu preuzeti Bilten.

Okrugli stol “Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini” / Round Table “Provision of Information, Advice and Free Legal Aid in Bosnia and Herzegovina”

img_375029.09.2016. godine je održan okrugli stol na temu „Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“. Cilj okruglog stola je bio upoznati učesnike/ce sa stanjem u oblasti pristupa pravdi, kroz pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći građanima u Bosni i Hercegovini, te da podstakne bolju saradnju i koordinaciju aktivnosti javnih institucija, civilnog društva i međunarodne zajednice, kako bi se unaprijedilo ostvarivanje i zaštita prava građana u BiH. Također, na okruglom stolu su prezentovani rezultati istraživanja „Pristup pravdi: Pružanje informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini“ koje je sprovela Asocijacija za demokratske inicijative, a u kome su učestvovali Centri/Zavodi za besplatnu pravnu pomoć, jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i pravne klinike. Pitanje pravnog okvira kojim se regulira besplatna pravna pomoć u BiH, kapaciteti davalaca usluga te postojeće stanje u praksi u pogledu informisanja, savetovanja i pružanja pravne pomoći je bio osnov za diskusiju. Jedan dio događaja bio je posvećen dostupnosti besplatne pravne pomoći u BiH za žrtve zločina iz mržnje. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici/ce javnih institucija kao i predstavnici/ce civilnog društva i međunarodnih organizacija. Održavanje okruglog stola podržali su Europska komisija i Civil Rights Defenders.

Brošura “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”

slikaU okviru projekta “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”, čije aktivnosti realizuju Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo, pripremljena je brošura namjenjena mladim u BiH.
Brošura ima za cilj informisati mlade o štetnosti širenja sadržaja motivisanih mržnjom i ostalih oblika zloupotrebe interneta. Pored osnovnih informacija o tome šta govor mržnje predstavlja, koji su oblici zloupotrebe internet prostora, brošura pruža i informaciju kome i na koji način je moguće prijaviti govor mržnje na internetu. Ovdje možete u PDF formatu preuzeti Brošuru.

Bilten ”Zajedno protiv širenja mržnje na internetu”

Bilten-page-001Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva realizuje projekat “Zajedno protiv širenja mržnje na internetu-lokalne zajednice sigurne zajednice”. Ovdje možete preuzeti Bilten i saznati nešto više o projektu i aktivnostima koje se realizuju u okviru njega.

Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći – Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma

29.08.2016. godine održana je 35. Sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine na kojoj se raspravljalo i o amandmanima na prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. Damir Arnaut, zastupnik SBB-a BiH u PS BiH, predstavio je amandman SOC-a, udruženja ‘’Vaša prava’’ i ADI Sarajevo vezan za član 14 ovog zakona koji treba biti usaglašen sa izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

35. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma