Apel institucijama Bosne i Hercegovine u situaciji kada je proglašeno stanje nesreće/opšte opasnosti: Hitno obratiti posebnu pažnju na ranjive kategorije, sa akcentom na osobe u pokretu!

Bosna i Hercegovina svakodnevno donosi mjere u cilju suzbijanja pandemije izazvane Corona virusom. Podržavamo mjere koje će doprinijeti smanjenju broja oboljelih i sačuvati živote građana i građanki u BiH, ali pri njihovom kreiranju neophodno je imati u vidu međunarodne standarde, naročito kada su u pitanju one mjere koje neproporcionalno pogađaju ranjive kategorije društva.

Napominjemo, da već donesene mjere značajno pogoršavaju ionako loš položaj osoba u pokretu koje nemaju adekvatan pristup smještaju, higijeni i hrani i koje ih dalje stigmatiziraju. Potrebno je naglasiti da i

Apel građanima i građankama: Poziv na mržnju i nasilje prema osobama koje krše izrečene mjere samoizolacije nije rješenje!

Objavljivanje spiskova imena i prezimena osoba koje nisu poštovale izrečene im mjere samoizolacije, od strane značajnog broja medija u Bosni i Hercegovini, uzrokovalo je porast govora mržnje i poziva na nasilje na brojnim online portalima. Organizacije civilnog društva koje se zalažu za ljudska prava u BiH pozivaju sve građanke i građane da se suzdrže od komentara koji mogu izazvati nasilje nad pojedincima i pojedinkama koji_e nisu poštovali_e izrečene im mjere.

Distribucija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

U periodu od 27.01.2020. – 06.03.2020. godine, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je vršila distribuciju Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u FBiH i Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u RS. Vodiči su dostupni u Privrednoj komori Kantona Sarajevo, Privrednoj komori FBiH i Vanjskotrgovniskoj komori, kao i u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Vodiče možete također preuzeti Općinskom sudu u Travniku, Ministarstvu privrede SBK, Općinskom i Kantonalnom sudu u Bihaću, Privrednoj komori USK Bihać, Općinskom i Kantonalnom sudu u Goraždu, Privrednoj komori Goražde, Općinskom i Kantonalnom sudu u Tuzli, Privrednoj komori TK Tuzla, Kantonalni sud Mostar, Privrednoj komori Republike Srpske, Osnovnom sudu i Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, Kantonalnim

Promotivni film – Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj

Svi pravni subjekti se, bez obzira na njihovu veličinu, mogu suočiti s problemom koji se treba riješiti sudskim putem. Zakonski propisi daju mogućnost samostalnog zastupanja i ne zahtijevaju angažovanje advokata. Samostalnim zastupanjem Vas lično ili Vašeg pravnog subjekta izbjeći ćete troškove advokata. Ukoliko želite da se samozastupate, ovaj Vodič će Vam pomoći da dođete do sljedećih informacija:

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća / Self-Representation Guide for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises

Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri, korupcija, netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slab pravosudni sistem, što dovodi do stagnacije privatnih ulaganja u BiH tokom posljednjih pet godina.[1]

Uzimajući u obzir probleme sa kojima se suočavaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u BiH, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz suradnju sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), izradila je Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj.