Sastanak u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu – 11. maj 2016 godine

1Sarajevo, 11. maj 2016 godine. U prostorijama Delegacije Evropske unije u Sarajevu održan je sastanak između predstavnika EU, gospodina Larsa-Gunnara Wigermarka, šefa Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, gospodina Christiana Danielssona, generalnog direktora Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju i gospodina Alberta Cammarate, koordinatora u odjelu za vladavinu prava za Albaniju i BiH pri EC i predstavnika civilnog društva. Razgovarano je o nivou ostvarene suradnje između OCD i institucija u BiH u procesu kreiranja javnih politika. Predstavnici OCD-a su dali pregled najznačajnijih pitanja kao što su: koliko su institucije u BiH otvorene za suradnju sa OCD-ima, da li i na koji način funkcioniraju postojeći mehanizmi za suradnju i koji su naredni koraci za njeno unapređenje.

Održan sastanak u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH

110.05.2016. godine predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) održala je sastanak u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH sa gospodinom Jović, zamjenikom ministra. Predstavnica ADI-ja ovom prilikom predstavila je novi Izvještaj o pružanju informacija, savjeta i besplatne pravne pomoći u BiH, koji je pripremljen je u okviru projekta „Trostruko A za građane – pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći“. Tokom sastanka predstavnica ADI-ja zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice upoznala je sa problemom nekažnjavanja zločina počinjenih iz mržnje, te neusklađenosti kaznenog Zakona u entitetima i distriktu Brčko, koji za posljedicu imaju pravnu nesigurnost građana.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje povodom incidenta koji se desio u subotu 7/5/2016. godine u Višegradu

3Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje najoštrije osuđuje incident koji se desio 7/5/2016. godine u Višegradu gdje je iz kolone u pokretu u neposrednoj blizini imanja Bakire Hasečić u njenom pravcu ispaljeno više metaka.
Koalicija očekuje od policijskih i pravosudnih organa da hitno rasvijetle ovaj incident i njegove motive, posebno imajući u vidu da se radi o žrtvi i svjedoku ratnih zločina počinjenih na području Višegrada, kao i predsjednici Udruženja „Žena žrtva rata“.

Koalicija za brobu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, osnovana je u januaru 2013. godine, uz podršku OSCE-a i Civil Right Defendersa. Glavni cilj formiranja Koalicije jeste zagovaranje za adekvatnu regulaciju govora mržnje i zločina iz mržnje u krivičnom zakonodavstvu oba entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te harmonizaciju krivičnog zakonodavstva.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje
Asocijacija za demokratske inicijative
Centar za mlade KVART
Civil Rights Defenders
Fondacija CURE
Fondacija Mediacentar Sarajevo
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje
Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Otaharin
Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)
Sarajevski otvoreni centar
Udruženje BH novinari
Vijeće za štampu BiH

Sastanak u Evropskoj komisiji sa predstavnicima Generalnog direktorata za proširenje

IMG_31815 maj 2016 Brisel. Na sastanku koji je organiziran od strane Civil rights Defenders-a predstavnice Mediacentra, Transparency International BiH i ADI Sarajevo su u Evropskoj komisiji predstavnicima Generalnog direktorata za proširenje predstavili najvažnija pitanja koja se odnose na teme: vladavina zakona, ljudska prava i zaštita manjina i reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini. U svojim izlaganjima posebno su se osvrnule na pitanje djelotvornosti Struktuiranog dijaloga, neusvajanje Akcionog plana Stategije za reformu sektora pravosuđa, diskriminacije manjina i LGBT osoba, borbu protiv korupcije, rad medija i uticaj finansiranja na nezavisnost rada medija. Sastanku su prisutvovali gospodin Georg Ziegler, zamjenik šefa ureda za BiH i Albaniju, Alberto Cammarata, koordinator za odjel vladavine zakona za BiH i Albaniju, te gospodja Michaela Matuella, iz kabineta komesara za proširenje i susjednu politiku.

Konferencija “Zapadni Balkan na putu ka EU” Brisel 4. maj, 2016.

14. maj 2016. godine, EU Parlament, Brisel

Konferencija “Zapadni Balkan na putu ka EU” održana je u Briselu u organizaciji Konrad Adenauer Stiftunga i Martens Centra. U uvodnim izlaganjima predstavnici organizatora i EU Parlamenta su jednoglasno zaključili da najveće izazove za BiH predstavljaju uspostava vladavine zakona, borba protiv korupcije te omogućavanje nezavisnog rada medija. U okviru panela na temu “Vladavina prava i budući izazovi i koraci” izlagao je član Predsjedništva BiH, gopodin Mladen Ivanić. Kao zaključci panela izneseni su stavovi predstavnika EU da BiH u momentu kada je podnijela aplikaciju za članstvo u EU treba da učini dodatne napore da bi uistinu bila bliža EU.
Predstavnice ADI-ja, Transparency International BiH, te Mediacentra i Civil Rights Defendersa imale su mogućnost da prije konferencije o ovim temama razgovaraju sa nizom predstavnika EU Parlamenta te da im uruče pisane podneske. Sastanci su održani sa gospođom Dubravkom Šuica, potpredsjednicom Delegacije za odnose s BiH i Kosovom, članica Kluba zastupnika Evropske pučke stranke (kršćanski demokrati), Anom Laća, asistenticom Tonina Picule, Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, predstavnicima Hrvatske u EU Parlamentu, Dr. Tobiasom Heiderom, predstavnikom Zelenih, Njemačka, gospodinom Jasenkom Selimovićem, Savez liberala i demokrata za Evropu, Švedska i Runeom Glasbergom, ALDE, Finska.