Održan prvi krug konsultacija za izradu revidirane Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH)za period 2014-2018. godine

29 Marta, 2013 / Komentari isključeni za Održan prvi krug konsultacija za izradu revidirane Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH)za period 2014-2018. godine

Vijesti

28.03.2013, godine u periodu od 10:00 do 15:00 časova u hotelu Zenica održan je prvi krug konsultacija za izradu revidirane Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP u BiH) za period 2014-2018. godine, na teme u okviru strateškog stuba 1 Pravosuđe.

Na konsultacijama su učestvovali predstavnici pravosudnih institucija u BiH, kao i predstavnici NVO-a. Na poziv Ministarstva pravde BiH aktivno učešće u konsultacijama imali su i predstavnici Asocijacije za demokratske inicijative (ADI), kao NVO koja od 2010. godine ima potpisan Memorandum o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH.

Aktivnosti revidiranja Strategije otpočele su u skladu sa zaključkom usvojenim na 9. Konferenciji ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH održanoj u februaru 2013. godine.

Projekat finansira Vlada Švicarske, a nosilac projekta je Ministarstvo pravde BiH. Neovisna konsultantska kompanija iz Sarajeva ‘Lucid Linx’ angažovana je na pružanju podrške provedbi aktivnosti ažuriranja Strategije.

Predviđen je još jedan krug konsultacija u periodu kraj aprila – početak maja 2013. godine, a prezentacija nacrta revidirane Strategije planirana je za 10. Ministarsku konferenciju koja će se najvjerovatnije održati u julu 2013. godine. Nakon navedenog, uslijediti će izrada Akcionog plana za njenu provedbu.

Pitanja koja su bila dio rasprave na navedenom sastanku/konsultacijama, odnose se na slijedeće:

1. Da li su postojeći strateški stubovi i dalje relevantni?

2. Koji programi su uspješno realizovani i kakav su uticaj imali?

3. Koji programi nisu uopće ili su djelomično realizovani? Zašto?

4. Koje su daljnje potrebe u sektoru pravde u smislu: zakonodavnog, institucionalnog i organizacionog okvira; te evropskih integracija i međunarodnih obaveza?