Projekat “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti”

18 Jula, 2017 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti”

Projekti Vijesti

U julu 2017. godine, Asocijacija za demokratske inicijative, u saradnji sa Transparency International Bosna i Hercegovina, je započela sprovođenje projekta pod nazivom “Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem u BiH kroz unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti”. Glavni cilj projekta je ojačati kapacitete tužilaštava da preuzmu vodeću ulogu u koordiniranju aktivnosti koje se odnose na implementaciju aktivnosti iz Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje transparentnosti rada, kapaciteta, efikasnosti i kredibiliteta tužilačkog sistema u BiH kroz aktivno uključivanje organizacija civilnog društva kao spone između tužilaštava i kategorija koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u BiH i javnosti. Aktivnosti projekta su: izrada plana motiviranja građana/ki za komunikaciju sa tužilaštvima u BiH, fokus grupe, izrada brošure za građane/ke, uspostava foruma građana/ki sa javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva, javne tribine, izrada kratkog dokumentarnog filma, te posjeta učenika/ca srednjih škola i studenata/ica tužilaštvima u BiH.

Period implementacije projekta: 01/07/2017 – 31/10/2018

Projekat je podržan od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Vlade Švicarske.

Factsheet projekta možete preuzeti ovdje.