Seminar “Finansijske istrage u predmetima krivičnih djela pranja novca”, Sarajevo 28. – 29. juni, 2018. / Seminar “Financial investigations in cases of criminal offenses of money laundering”, Sarajevo, June 28 – 29, 2018

U periodu 28. – 29. juni, 2018. godine u hotelu „Bosnia“ u Sarajevu održan je drugi u nizu seminar na temu “Finansijske istrage u predmetima krivičnih djela pranja novca”. Seminar je održan u prisustvu predstavnika pravosudnih institucija, policije i drugih institucija koje za cilj imaju provođenja finansijskih istraga u predmetima krivičnih djela pranja novca. Tokom dva dana, prisutni učesnici imali su priliku da više čuju o vođenju finansijskih istraga u borbi protiv pranja novca, efikasnijoj saradnji i razmjeni informacija između ovlaštenih državnih organa, te o komunikaciji i saradnji između državnog tužilaštva i Direktorata za upravljanje oduzetom imovinom u dijelu čuvanja i upravljanja oduzetom imovinom. Na seminaru je učestvovalo 28 učesnika/ca predstavnika/ca navedenih institucija iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Program rada seminara u PDF-u možete preuzeti ovdje: Agenda seminar Finansijske istrage u predmetima krivicnih djela pranja novca_Sarajevo

Organizatori seminara: Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo i Transparentnost Srbija
Seminar je održan u okviru projekta: „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana – finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije,“ koji je finansiran od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Seminar “Financial investigations in cases of criminal offenses of money laundering”, Sarajevo, June 28 – 29, 2018

In the period from 28 – 29 June, 2018, in the hotel “Bosnia” in Sarajevo, the second seminar titled “Financial investigations in cases of criminal offenses of money laundering” was held. The seminar was attended by representatives of judicial institutions, police and other institutions aimed at conducting financial investigations in cases of criminal offenses of money laundering. During the two days, the participants had the opportunity to discuss about conducting financial investigations in the fight against money laundering, more efficient cooperation and exchange of information between authorized state authorities, as well as to discuss about communication and cooperation between the state prosecutor’s office and the Directorate for the management of confiscated property in the part of the keeping and management of confiscated property. The seminar was attended by 28 participants/representatives of the mentioned institutions from Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina.

Organizers of the seminar: Centre for Monitoring and Research (CeMI) in cooperation with the Association for Democratic Initiatives (ADI) Sarajevo and Transparency Serbia
The seminar was held within the project “Strengthening Investigation and Prosecution Capacities in the Western Balkan Countries – Financial Investigations as a Tool to Combat Organized Crime and Corruption,” funded by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.