Predstavljen godišnji izvještaj organizacija civilnog društva o praćenju provedbe AP SRSP u BiH za 2012. godinu

5 Februara, 2012 Dana 05.02.2012. godine, u zgradi Parlamentarne Skupštine u Sarajevu održana je 9. Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH na kojoj su organizacije...

Written by:

5 Februara, 2012 / Komentari isključeni za Predstavljen godišnji izvještaj organizacija civilnog društva o praćenju provedbe AP SRSP u BiH za 2012. godinu

Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini 2010-2011

1 Decembra, 2011 Izvještaj o provedbi preporuka u sektoru pravosuđa u BiH iz Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (2010 – 2011). Izvještaj o provedbi preporuka...

Written by:

1 Decembra, 2011 / Komentari isključeni za Ljudska prava i pravosuđe u Bosni i Hercegovini 2010-2011

Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2011)

30 Maja, 2011 U proteklih gotovo osamnaest mjeseci, pet organizacija civilnog društva izradilo je tri tromjesečna, dva polugodišnja i jedan godišnji izvještaj o praćenju i ocjeni provođenja AP...

Written by:

30 Maja, 2011 / Komentari isključeni za Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2011)

Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini

29 Aprila, 2011 U okviru projektnih aktivnosti Asocijacija za demokratske inicijative je pripremila i objavila kratku publikaciju pod nazivom Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe...

Written by:

29 Aprila, 2011 / Komentari isključeni za Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini

Godišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

31 Decembra, 2010 Ovaj godišnji izvještaj OCD-a predstavlja nezavisnu procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara – 31....

Written by:

31 Decembra, 2010 / Komentari isključeni za Godišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

28 Maja, 2010 Zajednički izvještaj OCD-a predstavlja procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara – 30. juna 2010....

Written by:

28 Maja, 2010 / Komentari isključeni za Polugodišnji izvještaj organizacija civilnog društva – SRSP u BiH (2010)

“Balkan Yearbook of Human Rights 2008”

21 Septembra, 2008 Izašao je novi “Balkan Yearbook of Human Rights 2008” pod naslovom “Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the...

Written by:

21 Septembra, 2008 / Komentari isključeni za “Balkan Yearbook of Human Rights 2008”

Balkan Yearbook of Human Rights 2008: Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the Western Balkans

26 Maja, 2008 Osmi put po redu, Balkanska mreža za ljudska prava objavljuje tematski Yearbook koji se ove 2008. godine bavi tematikom legislative koja regulira oblast društveno odgovornog poslovanja u...

Written by:

26 Maja, 2008 / Komentari isključeni za Balkan Yearbook of Human Rights 2008: Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the Western Balkans

Regional Human Rights Report 2007

25 Maja, 2007 Balkanska mreža za ljudska prava objavila je novi Regionalni izvještaj o stanju ljudskih prava za 2007 godinu (Regional Human Rights Report 2007). Izvještaj nudi pregled stanja ljudskih...

Written by:

25 Maja, 2007 / Komentari isključeni za Regional Human Rights Report 2007