Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH”

12 Novembra, 2009 Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde” je jedna od tri komponente projekta JSDP II koji predstavlja nastavak nedavno završenog istoimenog projekta...

Written by:

12 Novembra, 2009 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u sektoru pravde, uspostavljanje i razvoj Mreže pravde u BiH”

Javne konsultacije – Održan trening za organizacije civilnog društva

21 Aprila, 2009 Asocijacija za demokratske inicijative je u periodu 13–14.04.2009. u Sarajevu održala dvodnevni trening za 14 predstavnica/ka organizacija civilnog društva iz cijele BiH. Dnevni red...

Written by:

21 Aprila, 2009 / Komentari isključeni za Javne konsultacije – Održan trening za organizacije civilnog društva

Promocija publikacije „Jačanje uloge profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini“

18 Aprila, 2009 U prostorijama Mediacentra Sarajevo, u četvrtak 16.4.2009. održana je promocija publikacije „Jačanje uloge profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ koja...

Written by:

18 Aprila, 2009 / Komentari isključeni za Promocija publikacije „Jačanje uloge profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini“

Radionica u okviru projekta “Mladi i religija”, 28.02.2009. – Gornji Vakuf/Uskoplje

1 Marta, 2009 U sklopu projekta “Mladi i religija” održana je radionica 28.02.2009. u Omladinskom centru u Gornjem Vakufu-Uskoplju. Radionici je prisustvovalo 26 mladih i predavač je bio...

Written by:

1 Marta, 2009 / Komentari isključeni za Radionica u okviru projekta “Mladi i religija”, 28.02.2009. – Gornji Vakuf/Uskoplje

Održan trening u okviru projekta JUP-BiH Jačanje uloge profesionalnih udruženja u pravosuđu u BiH

10 Februara, 2009 U Mostaru je 05-07.02.2009. održan četvrti trening predstavnika/ca profesionalnih udruženja u oblasti pravosuđa (udruženja sudija, tužilaca, advokata, notara i medijatora) koji...

Written by:

10 Februara, 2009 / Komentari isključeni za Održan trening u okviru projekta JUP-BiH Jačanje uloge profesionalnih udruženja u pravosuđu u BiH

Održani treninzi za mlade u okviru projekta “Mladi i religija”

3 Februara, 2009 U sklopu projekta “Mladi i religija”, u Gornjem Vakufu/Uskoplju 30-31.01.2009 održane su radionice na teme “Uloga religije u izgradnji tolerancije i razumijevanja, te...

Written by:

3 Februara, 2009 / Komentari isključeni za Održani treninzi za mlade u okviru projekta “Mladi i religija”

Projekat “Mladi i religija”

1 Januara, 2009 Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo bila je partner UG Omladinskom Centru iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja na projektu „Mladi i religija“ koji se provodio u periodu...

Written by:

1 Januara, 2009 / Komentari isključeni za Projekat “Mladi i religija”

Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima”

30 Oktobra, 2008 ADI Sarajevo je bio učesnik radne grupe Euromediteranske mreže za ljudska prava (EMHRN) pod nazivom „Edukacija o ljudskim pravima i mladi”. Radna grupa na projektu „Edukacija o...

Written by:

30 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Razvoj metodologija u edukaciji o ljudskim pravima”

Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH)

24 Oktobra, 2008 Projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta profesionalnih udruženja sudija, tužilaca, advokata, kao i ministarstava pravde u Bosni i Hercegovini da zajedničkim snagama djeluju na promjene...

Written by:

24 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Jačanje uloge profesionalnih udruženja u sudskom pravosuđa u BiH” (JUP BiH)

Projekat “Razvoj svijesti i obrazovanja o ljudskim pravima”

24 Oktobra, 2008 Jednom godišnje MEDAC organizuje specijalizovani ljetni kurs na temu“Ljudska prava i razvoj: obrazovne perspektive”. Kroz predavanja priznatih eksperata, studije slučaja,...

Written by:

24 Oktobra, 2008 / Komentari isključeni za Projekat “Razvoj svijesti i obrazovanja o ljudskim pravima”