Balkan Yearbook of Human Rights 2008: Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the Western Balkans

26 Maja, 2008 Osmi put po redu, Balkanska mreža za ljudska prava objavljuje tematski Yearbook koji se ove 2008. godine bavi tematikom legislative koja regulira oblast društveno odgovornog poslovanja u...

Written by:

26 Maja, 2008 / Komentari isključeni za Balkan Yearbook of Human Rights 2008: Legislative Preconditions for the Development of the Corporate Social Responsibility in the countries of the Western Balkans

“Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

1 Marta, 2008 Projekat “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije” nastao je zahvaljujući inicijativi članica Balkanske...

Written by:

1 Marta, 2008 / Komentari isključeni za “Obuka jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za korištenje pretpristupnih (IPA) fondova Evropske unije”

Regional Human Rights Report 2007

25 Maja, 2007 Balkanska mreža za ljudska prava objavila je novi Regionalni izvještaj o stanju ljudskih prava za 2007 godinu (Regional Human Rights Report 2007). Izvještaj nudi pregled stanja ljudskih...

Written by:

25 Maja, 2007 / Komentari isključeni za Regional Human Rights Report 2007

Program pomirenja kosovskih zajednica

30 Aprila, 2007 „Program pomirenja kosovskih zajednica“ bio je dvogodišnji program koji je stvorio kapacitete za formiranje grass root organizacija civilnog društva na Kosovu. Program je, također,...

Written by:

30 Aprila, 2007 / Komentari isključeni za Program pomirenja kosovskih zajednica

Projekat Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN – Balkan Human Rights Network)

30 Aprila, 2007 Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN) je inicirana i uspostavljena  od strane 17 nevladinih organizacija 1998. godine u Kopenhagenu sa ciljem da promovira dijalog i suradnju u...

Written by:

30 Aprila, 2007 / Komentari isključeni za Projekat Balkanska mreža za ljudska prava (BHRN – Balkan Human Rights Network)

Osnovni protokol o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece

24 Decembra, 2006 Projekat „Osnovni protokol o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece“ realizuje Ombudsman Katalonije i finansira ga Katalonska agencija za saradnju na razvoju. Sekretarijat...

Written by:

24 Decembra, 2006 / Komentari isključeni za Osnovni protokol o postupanju u slučajevima zlostavljanja djece